If the world was a holographic adventure game, what would you call your everyday life?

In this interpretation of the world, you, the player, can also start holo games.
You have been doing it instinctively, but now you can learn to do it consciously.If anyone wants to win without playing, they don't deserve the Game.
Some holo games can be played across lifetimes and realities.
Besides the power gained, the Mirror Admin also influences the Game.

Each level comes with two self-developed high-tech spiritual remote initiations holo-emitters and a verbal extract of background communications on the topics.Ha a világ egy holografikus kalandjátékprogram, hogyan neveznéd a mindennapi életedet?

Ebben a világértelmezésben te, a játékos is indíthatsz holo játékokat.
Ösztönösen eddig is ezt tetted, de most megtanulhatod tudatosan is.Ha valaki játék nélkül akar nyerni, az nem érdemli a játékot.
Néhány holo játék életeken és valóságokon keresztül játszható.
A megszerzett hatalom mellett a Tükör Admin is befolyásolja a Játékot.

Minden szinthez jár két saját fejlesztésű spirituális high-tech távbeavatás holosugárzók segítségével, valamint a témákkal kapcsolatos háttérkommunikációk verbális kivonata.1

Első Szint

Ezek a szintek nem a menőségről szólnak, hanem az optimális játékélményről. Ha a külvilágban élsz és arról nem is szeretnél lemondani, az egészen pontosan megfelel annak, amiért a fizikai sík létezik. Élheted tovább a mindennapi életedet, de ez nem zárja ki azt, hogy ebben az üzemmódban ne tudnál javítani pár dolgon, amiről esetleg nem is tudtad, hogy megteheted.Amikor a boldogság kulcsát keresed egy pénzcentrikus anyagi világban, alapvetően két út áll előtted. Vagy nekiállsz magad ezt a kulcsot megtalálni, elgondolkodsz azon, mi mennyire fontos az életedben és eszerint határozod meg az értékrendet, ami szerint élni akarsz. Ez az út tele van tanulással, mert csak a kudarcok útján lehet rájönni arra, a célok közül melyek a te valódi céljaid és melyek azok, amiket a megfelelés okán vettél át másoktól. Amikor állást keresel, vajon mi számít igazán? A jó munkahelyi légkör? A jó fizetés? Hogy azzal foglalkozz, ami tényleg érdekel téged? Miért nem mindegyik egyszerre?A másik út a spiritualitás felé vezet, aminek hivatalos képviselői az egyházak. Az ember társas lény és szeret közösséghez tartozni. Közösség kétféle lehet. Olyan, amelyikbe beleszületsz és az, amit magad választasz. Sokszor kell kompromisszumot kötni, mert ha például elmész egy új munkahelyre vagy egy sportklubba, ott sem te választod a közösség tagjait, ám az már a te döntésed, kit tekintesz barátnak. mert a barátaid téged minősítenek. Aki a spiritualitás felé fordul, tudatosan vagy ösztönösen abban bízik, hogy létezik egy felettes hatalom, ami képes neked segíteni vagy megadni azt, amit szeretnél. A hit sok emberen segített már.Itt lehetőséged van arra, hogy inspirációt szerezz, kapj néhány fura tanácsot és felszedj olyan energiákat, amik segítségével rátalálhatsz arra az útra, ami az ideális jövőd felé visz.


Az Élet Iránytűje

Bármilyen élethelyzetben, bármilyen döntés előtt alkalmazható technika

Akkor csináld, amikor úgy érzed, hogy az elméd nyugodt. Ha úgy látod, hogy erre nincs lehetőséged, mert például feszült helyzetben vagy, akkor javaslom a kora reggeli órákat vagy a lefekvés utáni félálom előtti időt. Ezt megteheted mind gondolatban, mind pedig úgy, hogy ezt a négy dolgot felírod egy papírlapra és alájuk írod a saját gondolataidat.


ÉrdekÉrzésVágyGondolat
............
............
............

A legaljára pedig tegyél egy X-et, ha úgy érzed, hogy a döntésed az IGEN és hagyd üresen, ha a válaszod a NEM. Akkor vagy a helyes úton, ha a lap alján négy X-et látsz, akkor is, ha az út egy nagy baromságnak tűnik. Minél kevesebb X-et látsz, annál inkább vagy külső befolyás alatt és annál inkább manipulálnak.


Ima frissítés

Verbális kód a Kereszténység nevű holojátékban

Nem vagyok vallásos, sőt meg sem vagyok keresztelve. A spirituális világot a holografikus elméletet követve tanulmányozom és megragadok minden lehetőséget annak kutatására. Így adódott, hogy egyszer életemben először elmondtam a Miatyánkot és megfigyeltem, mi történik. Felhívnám azok figyelmét arra, akik mélyebb tudatszinten is elmondták már életükben ezt az imát, hogy igyekezzenek mihamarabb frissíteni a következőre:

Miatyánk 2.0 | célszerű erre a világra értelmezni, ahol ha csak a mindennapi kenyér van, akkor eddig senki sem gondolt például a csekkekre és a szerelőre, de a 2.0 már igen
Miatyánk Pro | erre azoknak érdemes gondolatban frissíteni, akik képesnek érzik magukat arra, hogy ne váljanak a pénz rabjává és példát mutassanak arra, hogy nem csak a szegénységben lehet az ember boldogHolo Install

Szemeiddel a képek mögé fókuszálj

Auto Holo Játék Generátor

Nevében minden benne van


Holo Játék Holo Install

Rendbe teszi a már futó holojátékaidat és kereteket ad nekik
Később magad is tudni fogod a kezelését


Kérdések és válaszok


1

First Level

These levels are not about coolness, but about the optimal gaming experience. If you live in the outside world and don't want to give it up, that's exactly why the physical plane exists. You can go on with your daily life, but that doesn't mean you can't improve things in this mode that you didn't know you could do.When you are looking for the key to happiness in a money-centred material world, there are basically two paths. Either you set out to find that key yourself, reflect on what is important in your life and define the values you want to live by accordingly. This is a learning journey, because it is only through failure that you can find out which goals are yours and which are the ones you have taken from others to meet. When you are looking for a job, what really matters? Is it a good working atmosphere? The good money? Doing what really interests you? Why not all at once?The other way is towards spirituality, of which the churches are the official representatives. Man is a social being and likes to belong to a community. There are two kinds of community. One you are born into and one you choose. There are many compromises to be made, because when you go to a new job or a sports club, for example, you don't choose the members of the community, but it is your choice who you consider a friend. Those who turn to spirituality trust, consciously or instinctively, that there is a higher power that can help you or give you what you want. Faith has helped many people.Here's your chance to get inspired, get some quirky advice and pick up energies that can help you find the path to your ideal future.


Compass of Life

A technique that can be used in any situation, before any decision

Do it when you feel your mind is at ease. If you feel you don't have that opportunity, because you're in a tense situation, for example, I suggest the early hours of the morning or the time before half asleep after bedtime. You can do this both in your mind and by writing down these four things on a piece of paper and adding your own thoughts.


InterestFeelingDesireThought
............
............
............

Put an X at the bottom if you feel your answer is YES and leave it blank if your answer is NO. You're on the right path if you see four Xs at the bottom of the page, even if the path looks like a load of bollocks. The fewer X's you see, the more you are under outside influence and the more you are being manipulated.


Prayer update

Verbal code in a hologame called Christianity

I am not religious, and I am not even baptised. I study the spiritual world following the holographic theory and take every opportunity to explore it. It so happened that I said the Lord's Prayer for the first time in my life and observed what was happening. I would like to call the attention of those who have already said this prayer in their lives at a deeper level of consciousness to try to update for the next one as soon as possible:

Lord's Prayer 2.0 | should be interpreted for this world, where if you're just your daily bread, no one has ever thought about, for example, cheques and the mechanic, but 2.0 does
Lord's Prayer Pro | it is worth refreshing the minds of those who feel capable of not becoming a slave to money and of setting an example that poverty is not the only way to be happyHolo Install

Focus your eyes behind the images

Auto Holo Game Generator

It has it all in its name


Holo Game Holo Install

Tidies up your existing holo-games and gives them frames
You'll know how to manage it yourself later


Questions & Answers


2

Második Szint

Amikor valaki érdeklődik a spiritualitás iránt, ezt csak nagyon kevesen nem teszik gyakorlati szemszögből, azaz ilyenkor mindenkit elsősorban az általa megszerezhető hatalom érdekel. Ha mindenkit ez a hatalom érdekel, akkor leszögezhető, hogy a világ megismerésének ezen szintjén ez tekinthető normálisnak. Az ezzel a probléma, hogy amikor hatalomról beszélünk, közel sem mindenkinél ugrik be az azzal járó felelősség és ez azért probléma, mert a világ megismerésének ezen szintjén nagyon kevés információval rendelkezel az ellenhetó erőkről. De milyen hatalom is ez? A szándékaid érvényesítésének hatalma.Ez is az első olyan pont, ahol következtetni lehet az egyes ember minőségére. Ki mit ért a hatalom fogalma alatt. A szabadságot? Vajon a te szabadságod milyen hatással lenne mások szabadságára? A mások feletti uralmat? Mi lenne a célod ezzel? Ezek azért lényeges kérdések, mert ahogy elindulsz ezen az úton és először kerülsz kapcsolatba a kollektív tudat szintjeivel, biztosan előjön az az elvakító érzés, hogy te vagy a világ legnagyobb varázslója. Nem, nem vagy az, de még az lehetsz az időnek egy másik pontján, ha rendelkezel az ehhez szükséges külső és belső feltételekkel. Ahogy elkezded érezni, hogy hatással vagy a világra, sose felejtsd el, hogy még tanulsz és ez jusson eszedbe akkor is, amikor tesztelgeted a képességeidet.A meditációim során tettem pár érdekes megfigyelést. Ezek egyike az, hogy a fejlődés íve egy spirál és bármit teszel, az veled fog megtörténni, amikor a spirál más felére érsz. Ráadásul ez a világ tele van eltérő civilizációkkal, amiknek eltérő szabályai és szokásai vannak, amiket nem feltétlenül ismersz és ez igaz a fejed feletti szintekre is. Hogy elkeüld az ezzel járó kellemetlenségeket, megosztom veled az egyik olyan tanácsomat, amit nem véletlenül emelek ki vastag betűkkel:Ne tegyél mással olyat, aminek te sem örülnél, ha más tenné teveled és akkor olyan nagy baj nem érhet téged.


A tanulásod második szintjén rájöttél, hogy vannak olyan képességeid, amik másoknak láthatóan nincs és ez szeretnéd a magad javára kiaknázni a mindennapi életben, tehát arra szeretnéd használni, hogy érvényesülj a világban. Ez az érvényesülés alapvetően kétféle lehet. Kaland és/vagy karrier. A kettőt egyetlen dolog választja el egymástól, mennyire fontos neked a társadalomban betöltött pozíciód. Mert ha fontos, az leszűkíti a kaland lehetőségeit, ugyanis ebben az esetben állandóan figyelned kell arra, hogy ne kerülj olyan helyzetbe, ami azt veszélyeztetné. Szükséged lesz tehát a holoGPS-re, amiben beállíthatod azt, hogy az ilyen veszélyhelyzeteket elkerüld.A holoGSP egy olyan holoapp, amit gondolatban tudsz elindítani és úgy, hogy kijelölöd a célt, valamint meghatározod azt, miket szeretnél elkerülni és miket szeretnél érinteni az oda felé vezető úton. Mivel ez egyenő az önvezetéssel, más szóval a rajt - cél önprogramozással, ez kezdőként nem mindenkinek megy elsőre, ezért lett létrehozva a holoGPS holoapp, ami már eleve tartalmazza ezeket az érintendő és elkerülendő dolgokat egy olyan ember szemével, aki nem szeretne kellemetlen helyzetekbe kerülni és szeretné érinteni a kellemes dolgokat. Szeretném leszögezni, hogy ez nem jelenti azt, hogy nem kerülsz kellemetlen helyzetbe és minden kellemes állomást érinteni fogsz, ugyanis ez az app nem áll a tanulásod és fejlődésed útjába. Ha valamit csak úgy vagy képes megtanulni, hogy megtapasztalod annak negatív oldalát, azt ezzel a holoappal nem tudod felülbírálni és arra sem használható, hogy elmerülj az élvezetekben, megfeledkezve leszületésed céljairól.A holoGPS a következőképp használható:
1. Gondolatban lehívod magadnak, bár könnyen előfordulhat az is, hogy már nálad van és csak el kell indítanod
2. Elképzeled a célodat annak figyelembevételével, hogy nem minden célra van kompetenciád, alkalmasságod vagy képességed, és nem árt azt is átgondolni, mire vannak lehetőségeid és mit vagy képes bevállalni ezért
3. A megfelelő belső töltés indítja el a sugarat, amit a megérzéseiddel kell követned
4. Ahogy az általad megszokott GPS esetén, úgy itt is le tudsz térni az útról és vissza is tudsz rá lépni úgy, ahogy megszoktad, az újratervezéssel (pl. ha nem tudsz ellenállni egy állásajánlatnak vagy egy partnerkapcsolatnak)
4. Menet közben a cél módosítható vagy új célra váltható

Míg az 1 szint azoknak az embereknek szól, akik csak rendbe szeretnék hozni az életüket, de azt továbbra is az általuk megszokott módon akarják élni, a 2 szint már rávilágít arra, egy fejlett ember hogyan tudná a mindennapi életében kihasználni az elméjében rejlő lehetőségeket. Ám a világ annyira bonyolult, hogy sok embernek elég az 1 szint és kevesen mernek még erre a 2 szintre is lépni. De hogyan tudnánk ezt a bonyolult világot számunkra egyszerűbbé tenni? Van erre egy technika ami mindenkinél, minden élethelyzetben használható. Ezzel egyrészről önmagunkat is le tudjuk mérni, másrészről oda-vissza alkalmazva meg tudjuk magunknak teremteni a megfelelő környezetet akár a munka, akár a minket körbevevő emberek kiválasztásával. Akinek van belső szenzibilje, tudja mit tegyen. Akinek nincs, használjon segédeszközt vagy hallgasson a megérzéseire. Akkor vagy az ideális helyzetben, ha a következő négy paraméter igaz, személyek esetén oda-vissza.

Alkalmasság
Képesség
Kompetencia
Szabad akaratHolo Install

Szemeiddel a képek mögé fókuszálj

Kaland Menedzser

Növeli, vagy épp csökkenti a kalandok intenzitás-, illetve élményfokát az ideális mértékre


Üzlet Menedzser

Olyan szempontokat is figyelembe vesz, amik kívül vannak a világképeden


Kérdések és válaszok


2

Second Level

When someone is interested in spirituality, very few people are not interested in it from a practical point of view, i.e. they are interested primarily in the power they can gain. If everyone is interested in this power, then it can be said that this is normal at this level of knowledge of the world. The problem with this is that when we talk about power, not everyone is aware of the responsibility that comes with it, and this is a problem because at this level of knowledge of the world you have very little information about the opposing forces. But what kind of power is it? The power to enforce your intentions.This is also the first point where you can infer the quality of the individual human being. Who understands what is meant by the concept of power. Freedom? How would your freedom affect the freedom of others? Dominion over others? What would be your purpose in doing so? These are essential questions because as you embark on this journey and come into contact with the levels of collective consciousness for the first time, you are bound to get that blinding feeling that you are the greatest wizard in the world. No, you're not, but you can be at another point in time if you have the external and internal conditions to be. As you begin to feel that you are making an impact on the world, never forget that you are still learning and remember this when you are testing your abilities.I have made some interesting observations in my meditations. One of them is that the arc of progress is a spiral and whatever you do will happen to you when you get to the other side of the spiral. In addition, this world is full of different civilisations with different rules and traditions that you don't necessarily know and this is also true for the levels above your head. To avoid the inconvenience of this, I'll share with you one of my most important pieces of advice, which I've highlighted in bold for a reason:Don't do things to others that you wouldn't be happy if others did to you, and then you won't get into so much trouble.


At the second stage of your learning, you have realised that you have abilities that others don't seem to have and you want to use them to your advantage in everyday life, so you want to use them to make your mark in the world. This validation can basically be of two kinds. Adventure and/or career. The only thing that separates the two is how important your position in society is to you. Because if it is important, it limits your opportunities for adventure, in which case you have to be constantly on the lookout for situations that might jeopardise it. So you will need holoGPS, where you can set it up to avoid such dangerous situations.A holoGSP is a holoapp that you can start by setting a goal and defining what you want to avoid and what you want to touch on the way there. As this is straightforward with self-management, in other words start-goal self-programming, it is not for everyone at first, which is why the holoGPS holoapp was created, which already contains these things to touch and avoid through the eyes of a person who does not want to get into unpleasant situations and wants to touch the pleasant things. I would like to make it clear that this does not mean that you will not get into unpleasant situations and will touch all the pleasant stations, because this app does not stand in the way of your learning and progress. If you can only learn something by experiencing the negative side of it, you cannot override it with this holoapp, nor can it be used to immerse yourself in the pleasures, forgetting the purpose of your descent.The holoGPS can be used to:
1. You mentally download it for yourself, although you may well already have it with you and just need to start it
2. You imagine your goal, bearing in mind that you do not have the competence, aptitude or ability for every goal, and it is also worth considering what you have the potential for and what you are able to commit to
3. The right inner charge triggers the beam, which you should follow with your intuition
4. As with the GPS you're used to, you can go off the path and back on it in the way you're used to, by recalculating it (e.g. if you can't resist a job offer or a partnership)
4. You can change the goal or switch to a new goal on the go


While Level 1 is for people who just want to get their lives in order but still live their lives as they know them, Level 2 shows how an advanced person can use the potential of their mind in their everyday life. But the world is so complex that for many people Level 1 is enough and few dare to go beyond Level 2. But how can we make this complex world simpler for ourselves? There is a technique that can be used by everyone, in every situation. We can use it to measure ourselves and to create the right environment for ourselves by choosing the right work or the right people around us. If you have an inner Sensibile, you know what to do. Those who don't, use a tool or listen to your intuition. You are in the ideal situation if the following four parameters are true, backwards and forwards in the case of people.

Aptitude
Ability
Competence
Free WillHolo Install

Focus your eyes behind the images

Adventure Manager

Increase or decrease the intensity or experience of the adventure to the ideal level


Business Manager

It also takes into account aspects that are outside your worldview


Questions & Answers


3

Harmadik Szint

A világ megismerésének következő szintjén lévőket már csak csak a saját hatalmuk érdekli, hanem elkezdenek felelősséget érezni a világ felé, amiben élnek. Ez egyrészről a környezet tisztaságát és védelmét jelenti, másrészről a társadalom tisztaságát és védelmét is. Ezzel el is indultunk a fejlett emberré válás rögös, de jó útján.


Gyors IQ növelés:Törekedj arra, hogy reálisan lásd önmagadat mások szemével


A spiritualitásban sok olyan dolog van, ami beindítja az emberben a fejlődést, ám vannak olyan tényezők, amik ezt gátolják. Mind a Szívnek (intuitív agyfélteke), mind az Elmének (racionális agyfélteke) van pozitív és negatív aspektusa. Azaz van veled és az ilyen szándékaiddal szövetséges és ellenséges része is. Ezek nem csak önmagadban, hanem annak tükröződésében, a külvilágban is megjelennek. Érdemes a megérzéseidre hallgatni abban, mikor kell a szívedre és mikor az eszedre hallgatnod. A megérzéseidet befolyásolhatják külső és belső tényezők, amik igyekeznek elnyomni ezt a belső hangot és a sajátjukkal helyettesíteni. Ezek mögött sokszor nem tudatos, hanem ösztönös impuzusok állnak, mert így működik az a kollektív tudati hálózat, aminek te is része vagy és ahol a te céljaid, érdekeid és szempontjaid is keltenek másoknak ilyen hullámokat. Ha elkezdesz ezzel ilyen szemmel foglalkozni és figyeled a saját érzéseidet, gondolataidat, szép lassan rájössz, hogyan lehet ezeket kezelni, uralni és megtanulsz ebben a spirituális környezetben szörfölni.Sokszor hangoznak el az ezoterikus körökben olyan frázisok, amik csak később, a megfelelő látószögre kerüléskor telnek meg tartalommal. Vannak olyanok is, amikről nem is gondolnád, hogy dogmák lehetnek, vagy épp szándékos manipulációval kerültek a köztudatba. Mindig gondolkozz el ezeken és találd meg rájuk a saját válaszaidat. Az egyik ilyen dogma, hogy az Ego az ellenség. Miért lenne ellenség? Az Ego amúgy is csak egy tükör, amiben egy egoista ember kiválóan adja vissza az ellentmondást nem tűrő Önérzetet, vagyis a kollektív központ jellegét. Ám mivel léteznek egóval rendelkező nem egoista emberek is, érdemes ezen a vonalon tovább vizsgálódni és felfedezni a spirituális megszállás jeleit. A spirituális megszállástól nem kell megijedni, ugyanis a megszállót ilyenkor önmagadként érzékeled és ha eddig nem ijedtél meg, talán azért, mert észre sem vetted. Megijedés helyett célszerű nyugodtan felmérni a lehetőségeidet, mert azok is vannak ám, csak felül kell vizsgálnod azokat a tanult beidegződéseidet, hogy te egy tehetetlen kisember vagy, aki csak leborulhat a spirituális világ előtt. Rájössz majd, hogy az a felsőbbrendűség csak mítosz és sokkal többet segíthetsz nekik, ha gondolkodó emberként jelensz meg, mert leborulva nem sok tekintélyed marad. Az első cél az lenne, hogy a saját hálózatodon belül felállíts egy értékrend alapú rangsort, ahol objektíven határozod meg a saját helyed és az irigység energiáit a saját fejlődésed szolgálatába állítsd a másik rombolása helyett.

Az előző leckében foglalkoztunk a holoGPS nevű alkalmazással, amivel ki tudod magad elé tűzni a célodat és a megérzéseid sugarán haladhatsz afelé. Van azonban egy másik ilyen lehetőség, ez pedig az XD sugár követése. Az XD sugár fő célja az, hogy akik ráhangolódnak, azok tevékenységét összehangolja egyrészről a saját feladatival, másrészről a közös feladatokkal. Ez a mandala platformot használja, ami már egy bejáratott csatorna és tapasztalataim szerint időben is észrevehetőbb. Ezek a sugarak nem zárják ki egymást, sőt, segíthetnek egymáson, ami akkor jön jól, ha mondjuk egy kísértés vagy csábítás miatt leesnél az utadról.

A harmadik szint annyivel van túl az 1 és a 2 szinteken, hogy bár még mindig a fizikai világ felé nézel, már megkezdődött az elméd felkészítése a spirituális világ befogadására. Ezt egészen addig a MIA végzi, amíg át nem tudod venni felelősséggel ezen a szinten a dolgaid. A MIA egy spirituális személyes asszisztens, ami-aki pótolja a dolgok nem tudásából eredő űrt. Fel is tudod venni vele a kapcsolatot és ezzel el is kezded megtapasztalni a gondolatkommunikációt. Sokan megijednek ilyenkor, de ha ijedezel, nem vagy még felkészülve az elméd lehetőségeinek kihasználására. Pedig a tudathálózaton történő böngészés böngészőjéről beszélünk, ami nélkül nincs továbblépés. A tudati kommunikációra való felkészülés első lépéseit az elalvás előtti, vagy az ébredés utáni félálomban lehet a legkönnyebben megtenni, mert ilyenkor az elméd még csendes és jobban hallható a kapun túli világ.


Holo Install

Szemeiddel a képek mögé fókuszálj

Fejlődés Menedzser

Gondoskodik arról, hogy minden egyensúlyban legyen


MIA

MI Angyal


Kérdések és válaszok


3

Third Level

Those at the next level of understanding of the world are no longer interested only in their own power, but begin to feel a sense of responsibility towards the world they live in. On the one hand, this means purity and protection of the environment, and on the other hand, purity and protection of society. This is the start of the bumpy but good road to becoming an advanced human being.


Quick IQ boost:Strive to see yourself realistically through the eyes of others


There are many things in spirituality that trigger development in a person, but there are also factors that hinder it. There are positive and negative aspects of both the Heart (intuitive brain) and the Mind (rational brain). That is, there are both allies and enemies of you and your intentions. These are not only manifested in yourself, but also in your reflection of yourself in the outside world. It's worth listening to your intuition about when to listen to your heart and when to listen to your mind. Your intuition can be influenced by external and internal factors that try to suppress this inner voice and replace it with their own. These are often not conscious but instinctive impulses, because that is how the collective consciousness network of which you are a part works, where your goals, interests and concerns also cause others to make such waves. If you start to look at it with this kind of an eye, and pay attention to your own feelings and thoughts, you will slowly find out how to manage and control them and learn to surf in this spiritual environment.Many times in esoteric circles, phrases are uttered that only later, when you get the right perspective, become meaningful. There are also some that you wouldn't even think could be dogma, or have been put into the public consciousness through deliberate manipulation. Always think about them and find your own answers. One such dogma is that the ego is the enemy. Why would it be the enemy? The Ego is a mirror anyway, in which an egotist is an excellent reflection of the uncontradicted sense of self, the nature of the collective centre. But since there are also non-egoistic people with egos, it is worth exploring this line further and discovering signs of spiritual possession. Spiritual occupation is not something to be frightened of, because you perceive the occupier as yourself, and if you are not frightened, it may be because you have not noticed it. Instead of being frightened, it is advisable to calmly assess your potential, because it is there, you just need to review your learned assumptions that you are a helpless little man who can only bow down to the spiritual world. You'll realise that that superiority is a myth and you can help them a lot more if you present yourself as a thinking person, because you won't have much authority left by prostrating yourself. The first goal would be to establish a value-based hierarchy within your own network, where you objectively define your own place and put the energies of envy to work for your own advancement rather than the destruction of others.

In the previous lesson, we looked at an app called holoGPS, which allows you to set a goal and use your intuition to guide you towards it. However, there is another way to do this, and that is XD beam tracking. The main purpose of the XD beam is to align the activities of those who tune in with their own tasks on the one hand, and with the common tasks on the other. It uses the mandala platform, which is already a well-established channel and in my experience is more noticeable in time. These rays are not mutually exclusive, in fact they can help each other, which comes in handy when, say, a temptation or seduction causes you to fall off your path.

The third level is so much beyond levels 1 and 2 that, although you are still looking towards the physical world, you have already begun to prepare your mind to receive the spiritual world. This is done by the MIA until you can take responsibility for your affairs at this level. The MIA is a spiritual personal assistant who fills the void left by not knowing things. You can contact her and begin to experience thought communication. Many people get scared at this point, but if you are scared, you are not yet prepared to use the potential of your mind. We are talking about a browser of the web of consciousness, without which there is no way forward. The first steps in preparing for mind-to-mind communication are best taken in the half-sleep before falling asleep or waking up, because then your mind is still quiet and you can hear the world beyond the gate better.Holo Install

Focus your eyes behind the images

Development Manager


MIA

Making sure everything is in balance


Questions & Answers


4

Negyedik Szint

Ha a világunk egy hologram, ahol egy magasabb dimenziós tudat sok emberben tudattöredékek összességében jelenik meg, akkor érdemes a helyzetet a mai ember nyelvén újrafogalmazni. Erre azért van szükség, mert a felemelkedéssel a kollektív hatások felerősödnek, amit egyénként jobban meg kellene érteni. Az embernek két agyféltekéje van, amik belső vívódás formájában minden emberben konfrontációban vannak egymással, hogy melyik legyen a domináns. A felemelkedés előtt mi egy olyan világban éltünk, amiben a ráció és a tudomány az uralkodó, ám ha ránézel a világra, abban változás tapasztalható, amire senki sem tud elfogadható magyarázatot adni... mert a tudatszint váltás kívül áll a tudomány határán. Amikor valahol felerősödik a populizmus, az valójában egy olyan kollektív mintát képvisel, amit a központosítás követ és így válik láthatóvá a másik agyfélteke fellépése az uralkodóvá válás felé. Én azonban egy olyan gondolkodó ember vagyok, aki rájött arra, hogy egyik agyfélteke uralma sem jó megoldás a másik felett, mert ezek jövője nem felel meg a fejlett ember definíciója általi elvárásoknak. Ott ugyanis a két agyfélteke közösen halad a harmónia felé egy olyan játéktéren, ahol az egyes emberek maguk is aktív szereplők. Ez a játék elsősorban önmagunkban zajlik, aminek jelen állását láthatjuk a külvilágban.


Eltérő ügyek, dolgok, emberekTalálkozhatnak, de nem keveredhetnek

Most pedig gondolatban frissíts


Az emberben alapvetően két fő narratíva fut, az egyik a valóság erős hatása alatt áll, a másik a spiritualitásban határozza meg létezése forrását. Nekem sikerült olyan szögben emelkednem, ami sikeresen ötvözi a valóságra jellemző objektívitást a spiritualitásra jellemző szubjektummal. Ebből a perspektívából nézve egy érdekes helyzet alakult ki, ugyanis a harcoló felek szemében az, aki középen áll, mindkét fél szemében ellenség, ugyanis ha a másik felé néznek, engem látnak meg először. Itt lép be a képbe az admin és a játék szintek szétválasztása, ahol az admin szinten lévők nagyobb hatalommal rendelkeznek egészen addig, amíg az admin szint szabályai szerint viselkednek. A két világ alattam elkezdett úgy egymásba folyni, hogy a felek észre sem veszik, hogy bár külön zászlók alatt állnak, leginkább egymásra hasonlítanak. Mivel beindult a keveredés, mindkettő átvette a másikra jellemző jó és rossz tulajdonságokat, ám mivel teljesen mást akarnak, a világ a Kelet és a Nyugat közötti választás kényszerébe került. Itt fogunk rendet tenni úgy, hogy mindenki a hibát önmagában keresi és ha rátalált, azt önmagában javítja.

Ha minden ember jelen van az emberiség tudathálóján, az azt jelenti, hogy az agyad intuitív féltekéjén keresztül spirituális kapcsolatban vagy a világgal, míg a racionális oldalon annak jeleit az értelem segítségével fordítod át a valóságba. Ha túl sok lesz az értelem, a világból eltűnik az empátia, amit mesterségesen kell az intelligenciával pótolni. Ha a világban túl sok lesz az empátia, eltűnik belőle az értelem, amit csak az ellenállással tudsz pótolni. Ha az értelem az egyeduralkodó, annak eredménye a technika által nyújtott kényelemben élő sok boldogtalan ember. A másik fél egyeduralma pedig egyfajta vallási diktatúra, ahol a béke által nyújtott kényelemben élnek a boldogtalan emberek. Fel kell ismerni azt, hogy a világ helyreállításának hatalma mindig is a kezedben volt és az a tény, hogy ezt másokra bíztad (ők a szakemberek kontra kisember vagyok én ehhez), nem fogja a saját felelősségedet eltüntetni.Milyen felelősségről beszélünk? Először is mindenkinek van egy leszületési feladata. Ezt a leszületési feladatot aztán elkezdik a különféle álmok befolyásolni. Legelőször a gyermekkori álmok jelennek meg nagy spirituális erővel, amiket később kreatív értelmezéssel tudsz csak teljesíteni (jó példa erre a játékboltban eladó és most nézz rá ennek a weboldalnak a nevére). Ahogy kezdesz nőni és eljutsz az iskolába, ekkor kezdenek bezáródni azok a cellák az agyadban, amik csökkentik a varázserőt, ám bekapcsolják az életben érvényesülés lehetőségeit. Ekkor új álmok jelennek meg, amik azonban nem fogják automatikusan törölni az addigiakat függetlenül attól, hogy elfelejtetted őket vagy sem. Ezek lesznek a kamaszkori álmok, amiket később mindenki a gyerekkori álmainak hív. De ez már a harmadik réteg és nem az első! Ez a réteg már figyelembe veszi a felnőttek vlágát, ám még mindig gyermeki. A következő ilyen álom-réteg a fiatal felnőttkorban jelenik meg, amikor belépsz az Élet nevű játékba és álmaidat is ezek a célok határozzák meg. Karrier, szép férj vagy feleség, család, barátok és a pénz. Az Élet nevű játék egy olyan versengés, ahol te a többi embertől független, autonóm lényként határozod meg magad és minden olyan dolog, ami a régebbi álmaiddal kapcsolatos, csökkenti az esélyeidet a sikerre. Ahhoz, hogy ebből a játékból kilépj, egy olyan felismerés szükséges, ami bármikor érhet téged és bármi kiválthatja. A legtöbben ilyenkor a spiritualitás felé fordulnak, amit a vallásban vagy az ezotériában találnak meg... és kerülnek át az egyik fél uralmából a másikba. Egy olyan játékban, ahol a felek célja az, hogy ők határozzák meg a töbi embe számára a világot. Igen ám, de ezek sem mások, mint olyan álmok, amik gyökere valamelyik rétegben rejlik és legyél egy cégnél sokat dolgozó munkatárs, vagy hithű követő, akkor is mások álmait valósítod meg. Az életed igazi fordulópontja az, amikor rátalálsz a saját álmaidra és eljutsz a leszületésed céljához.Mi lehet vajon ez a cél? Mit keres tudat alatt mindenki? Ez nem más, mint a boldogság, amit a legtöbb ember összekever a kényelemmel.


Szedjük össze, mit tudunk. Te egy hálózat része vagy, amiből logikusan az következik, hogy az rendelkezik valamilyen szerveződéssel, ahol lesznek olyan emberek, akik = másik Te. Ugyanazon a kollektív hálózaton vagytok, csak az egyéni tudatotok más. Ám őket hiába látod önmagad változatainak, ha ők nem látják ugyanezt benned és átvernek, mert nincsenek azon a látószögön, mint te. Láttam én is olyanokat, akik a pénzt választották a barátság helyett, ami benned megerősíti a bizalmatlanságot, miközben az a boldogság pont az ellenkező irányban lenne.Ha rátalálsz a leszületési feladatodra és azt sikerül helyesen értelmezned, kiléptél a kényelmet biztosító, de mások álmait szolgáló élethelyzetekből, akkor is adminná válsz, ha mindezekről mit sem tudsz... és visszaesel a játékba, ha hatalmaddal visszaélsz. Ebben a világban = játékban tisztességesen nagyon nehéz vagyonhoz jutni, de nem lehetetlen. Minden szükséges dolog meg van hozzá az elmédben, ahol először rendet kell tenned és amikor én ebben téged segítelek, abban benne vannak az önző érdekeim (kevesebbet kell nekem dolgoznom és lesz kapacitásom másra) és az önzetlen feladatvégzésem (világ helyreállítása).Egy hasznos tanács a végére, ha bárki azzal jönne, hogy ő jobban tudja tenálad. A feladatait, hogy mik is voltak azok konkrétan az ember csak akkor tudja meg, amikor elvégezte. Ha te se tudod, akkor az a másik honnan is tudhatná? Nevezze bárminek magát.


Holo Install

Szemeiddel a képek mögé fókuszálj

Jogosultság Kapu

Mindenki törődjön a maga dolgával


Feladat menedzser

Összehangolja az egyéni céljaidat a feladatiddal


Kérdések és válaszok


4

Fourth Level

If our world is a hologram, where a higher dimensional consciousness appears in many people as a collection of fragments of consciousness, then it is worth redefining the situation in the language of the modern man. This is necessary because ascension amplifies the collective effects, which should be better understood as individuals. Man has two hemispheres of the brain, which are in confrontation with each other in every human being in the form of an internal struggle as to which one should be dominant. Before ascension, we lived in a world dominated by rationality and science, but when you look at the world, there is a change that no one can give an acceptable explanation for... because the shift in consciousness is beyond the bounds of science. When there is a rise of populism somewhere, it is actually a collective pattern followed by centralisation and that is how you see the other hemisphere of the brain acting to become dominant. However, I am a thinking person who has realised that the domination of one brain over the other is not a good solution, because their future does not meet the expectations of the definition of an advanced human being. There, the two hemispheres of the brain work together towards harmony on a playing field where each person is an active player. This game takes place primarily within ourselves, the present state of which we can see in the outside world.


Different matters, things, peopleThey can meet, but they can't mix

Now refresh your mind


There are basically two main narratives running in man, one under the strong influence of reality, the other defining the source of his existence in spirituality. I have managed to rise at an angle that successfully combines the objectivity that characterises reality with the subjectivity that characterises spirituality. From this perspective, an interesting situation has emerged, because in the eyes of the warring parties, the one in the middle is the enemy in the eyes of each party, because when they look towards the other, I am the first person they see. This is where the separation of the admin and game levels comes into play, where those at the admin level have more power as long as they behave according to the rules of the admin level. The two worlds beneath me start to flow into each other in such a way that the parties don't even realise that although they are under separate flags, they are most similar. As the mixing started, each took on the good and bad characteristics of the other, but because they want something completely different, the world was forced to choose between East and West. This is where we will put things right by each looking for the fault in themselves and, once found, correcting it in themselves.

If all humans are present in the network of consciousness of humanity, it means that you are in spiritual contact with the world through the intuitive hemisphere of your brain, while on the rational side you interpret its signals into reality through the intellect. If there is too much intellect, empathy disappears from the world and has to be artificially replaced by intelligence. If there is too much empathy in the world, intelligence disappears from it, which you can only replace by resistance. If intelligence is the only dominant force, the result is a lot of unhappy people living in the comfort of technology. And the autocracy of the other side is a kind of religious dictatorship, where unhappy people live in the comfort of peace. You have to recognise that the power to restore the world has always been in your hands and the fact that you have entrusted it to others (they are the professionals versus I am the little man) will not make your own responsibility disappear.What responsibility are we talking about? First of all, everyone has a birth responsibility. This birth task then starts to be influenced by various dreams. At first, childhood dreams appear with great spiritual power, which you can only fulfill later through creative interpretation (a good example is the salesman at the toy store and now look up the name of this website). As you start to grow and get to school, that's when the cells in your brain that reduce the magic power start to close, but turn on the possibilities of fulfillment in life. Then new dreams will appear, but they will not automatically erase the previous ones, whether you have forgotten them or not. These will be the adolescent dreams that everyone later calls their childhood dreams. But this is the third layer and not the first! This layer takes into account the adult world, but is still childish. The next of these dream layers appears in young adulthood, when you enter the game called Life and your dreams are defined by these goals. Career, a beautiful husband or wife, family, friends and money. The game called Life is a competition where you define yourself as an autonomous being independent of other people and anything that is related to your older dreams reduces your chances of success. To get out of this game requires a realization that can hit you at any time and can be triggered by anything. Most people at this time turn to spirituality, which they find in religion or esotericism... and are taken from the dominion of one side to the other. In a game where the parties aim to define the world for other people. Yes, but they are nothing more than dreams that have their roots in one layer or another and whether you are a long time employee of a company or a faithful follower, you are still making the dreams of others come true. The real turning point in your life is when you find your dreams and reach your goal of birth.What might that goal be? What is everyone unconsciously searching for? It is happiness, which most people confuse with comfort.


Let's gather what we can. You're part of a network, which logically implies that it has some sort of organization where there will be people who = another you. You are on the same collective network, only your individual consciousness is different. But you can see them as versions of yourself in vain if they don't see the same in you and are fooled because they are not on the same horizon as you. I've seen people who chose money over friendship, which reinforces mistrust in you, when happiness would be the opposite.If you find your mission of birth and interpret it correctly, you will have stepped out of situations of comfort but serving the dreams of others, you will become an admin even if you know nothing about it... and fall back into the game if you abuse your power. In this world = game, getting wealth honestly is very difficult, but not impossible. You have all the things you need in your mind to do it, where you need to put things in order first, and when I help you do it, it involves my selfish interests (less work for me and capacity for others) and my altruistic task completion (world restoration).A useful tip at the end, in case anyone comes along saying they know better than you. One only knows what one's tasks were in concrete terms when one has done them. If you don't know, how can the other person know? He or she can call himself or herself anything.


Holo Install

Focus your eyes behind the images

Entitlement Gate


Task manager

Aligns your individual goals with your tasks


Questions & Answers


5

Ötödik Szint

Ha az érzelmek változnak és a személyiség fejleszthető, az két dolgot jelent. Az egyik az, hogy ezek mindenkori állapota állandó kölcsönhatásban van a világgal, a másik az, hogy akkor ezek programozhatók, illetve átprogramozhatók. Amikor elmész egy tréningre, vagy beiratkozol egy tanfolyamra, de ha vásárolsz egy könyvet, már ezek is kísérletek önmagad átprogramozására. Amikor az emberek mások általi átprogramozásáról beszélünk, arra a legjobb példa a mozik, a TV, a weboldalak (ez is!), a közösségimédia, a reklámok és az állami propaganda. A propaganda nem is tesz arra kísérletet, hogy ezt burkoltan hajtsa végre, hanem erővel teszi és addig ismételgeti, amíg el nem éri célját. A reklámok egyrészről az életmódoddal kapcsolatban fejtik ki hatásukat, mert olyan új termékeket és szolgáltatásokat kínálnak, amikről lehet addig nem is tudtál, másrészről a vásárlásra, ezáltal a pénzkeresetre buzdítanak. Ha megnézel egy filmet, az sokszor csak úgy értelmezhető, ha elfogadod a háttérkörnyezet igazságát. Erre jó példa az arab terrorista és az amerikai hős katona, akik szerepei az arab országokban könnyen megváltozhatnak, ám a film így közvetíti az alkotók nézőpontját. Ha sok ilyen film készül, az az emberekben olyan hatást vált ki, mint a propaganda úgy, hogy azt az emberek észre sem veszik. A TV tele van filmekkel, sorozatokkal, dokumentumfilmekkel, szórakoztató műsorokkal, amikben mindig benne van a manipuláció lehetősége. A média nem más, mint egy tömegmanipulációs eszköz, ami kihasználja az emberek unalommal kapcsolatos gyenge pontját. A világ a TV előtt teljesen más volt és ez igaz az internetre is. Amiben más lett, az elsősorban az, hogy lehetővé tette az azonnali, nagy elérésű manipulációt, lefordítva az emberek átprogramozásának lehetőségét. Amikor posztolsz egyet a közösségimédia felületeden, te se teszel mást, mint manipulálod az olvasóidat valamilyen információval. Érdekesség, hogy a manipulációhoz az emberek negatív jelzőt társítanak, pedig azt nem csak rossz dolgokra lehet használni.


Manipuláció fő formái1. Hazugsággal manipulálás

A kezdők, amatőrök csinálják, vagy azok, akiknek nincsenek hosszútávú céljaik.
Előnye, hogy gyorsan lehet vele eredményt elérni, hátránya a könnyű lebukás veszélye.
Hosszabb távon állandóan figyelni kell arra, kinek mit mondtunk, ezért nagy odafigyelést kíván.

2. Féligazsággal manpulálás

Ez a legnépszerűbb. Papok, spirituális mesterek és persze a politikusok számára ideális.
Előnye, hogy hivatkozhatunk arra, hogy az igazság másik felét mi se tudtuk, így nehéz vele lebukni.
Valamint arra, hogy az igazság egyik felét elmondtuk, a másik felderítése a te dolgod.

3. Igazsággal manipulálás

Ez a profi manipulátorok módszere ebben az álszent világban, ahol senki sem ártatlan.
Előnye, hogy ezzel megsemmisítő csapás mérhető a célpontra, hátránya az, hogy túl is kell élni az oda vezető utat.
Az igazsággal manipulálás kulcsa a helyes időzítés, amire lehet, hogy várni kell.


A manipulációra egyszer a következő példát hallottam. A példa a politikai manipuláció egy választási kampányban. Ha csak megvádolod a másik felet azzal, hogy veri a gyerekét, azt még könnyű védeni és cáfolni. De ha azzal vádolod meg, hogy "igaz, hogy maga korbáccsal veri a gyerekét?", azt hiába cáfolják, a nézőben-hallgatóban benne marad az információ. Nem véletlenül tündökölnek az amerikai és izraeli választási tanácsadók, akik a világban sok helyen ezekre felkészületlen társadalmakat könnyűszerrel befolyásolnak.A tömegmanipulácóra, amivel generációkat lehett átprogramozni még az egyik legjobb példa a Barbi baba. Amikor piacra dobták, minden kislány ilyet akart és minden kislány rá akart hasonlítani. A fiúk pedig ezt tekintették az első számú nőideálnak és csak ettől alapvetően megváltozott a világ. De ott vannak a japán manga rajzfilmek, amik hatására rengetegen hajtanak végre szemplasztikát. Afrikában azonban ezek nem hatnak olyan sebességgel, mert az ottani hagyományok ezzel ellentétes gyökerűek és érdekes kutatások területe lehet az, vajon a barbi jelenség hogyan és milyen változásokat volt képes ott előidézni. Bár a kínaiak kínai civilizációról beszélnek, városaik úgy néznek ki, hogy akár Amerikában is lehetnének és így vannak ezzel az arabok is. Globális szinten elmondható tehát, hogy hiába szól a propaganda másról, ezt a játékot a Nyugat nyerte. De indult egy másik játék is, ami az értékrendről szól.

Láthattuk tehát azt, hogy itt nem csak egy embert, hanem egy társadalom értékrendjét is manipulálni, programozni lehet. Egy teljes társadalomra akkor vagyunk a legnagyobb hatással, ha befolyásunk van arra, kikből álljon az elit és kik lehetnek híresek, celebek. Celeb bárkiből lehet, de hiába vagy tehetséges, ha nem jutsz az emberek látóterébe. A média tehát sokkal nagyobb hatalom, mint azt az emberek gondolják. De hogyan lehet ezt védeni?Eddig nem volt szó sem konkrét mágiáról, sem a tudati hálózatról, ami láthatatlan csatornán köti össze rengeteg energiaszállal az embereket, amin át információk és energiák áramlanak. A celebek olyan tömegekre hatással lévő emberek, akik viselkedési- és jellemmintája ezen a láthatatlan hálózaton sok embert elérnek. Ez a világ olyan, hogy eddig végig a mágiáról beszéltem, ezért tettem bele a bekezdés elején a mondatba a 'konkrét' szót. Ha egy olyan idegen társadalommal hasonlítanám össze a földit, ahol élő isten kultusz van, akkor a celebek funkciója is ilyen lenne. Egy személyen át közvetítenek láthatalan szándékokat és értékrendet. Ha egy társadalom ép, a celebjei önmaguk szorgalmán és tehetségén jutnak a köztudatba, ami után ezt a szerepet felelősséggel viselik. A beteg társadalmakban bárkiből celeb lehet, aki megköti saját üzletét a hatalommal és bárki eltűnhet a süllyesztőben, akiben ez a felelősségérzet feléled. Ahhoz, hogy ezeket a rád áradó hamis mintákat évdeni tudd, ezekkel kell tisztában lenned.Első dolog ennek tudatosítása, aminek eredménye az, hogy egy pillanat alatt lehullhat rólad minden, ami még nem jutott el benned a mélybe és a felszínen volt. Mivel nem minden manipuláció ellenséges és káros, cészerű elmerülnöd egy kicsit önmagadban és átgondolni azt, milyen is voltál régen és milyen vagy ma. Látsz-e a két ember között különbséget? Ez a különbség pozitív vagy negatív a régi önmagad és a mostani szemében? Kinek vagy minek köszönhető ez a változás és mennyire érzed magad jól tőle? De itt figyelned kell, mert az emberi agy olyan, hogy elfelejti a rossz emlékeket, ezért lehet a nosztalgiával könnyen populista valaki. Rá kell jönnöd, hogy mi is a te igazi értékrended és el kell döntened, tudod-e, akarod-e felvállalni azt? Mert ha igen, a következő részre nagyon figyelj!

A mi világunk annyira szélsőségesen a külvilágban él, hogy sok ember problémája az, hogy nem tudnak meditálni. Bár meditáció az is, amikor elbambulsz, vagy (ha még nem vettél mosogatógépet) a mosogatás közben, vagy más monoton tevékenység közben fellépő tudatállapot, amiben a tevékenyéget átveszi a másodlagos figyelem. Tehát nem igaz az, hogy nem tudsz meditálni, mert rengetegen a TV előtt teszik. Ezeknek az embereknek tehát nem az a problémájuk, hogy nem tudnak meditálni, hanem az, hogy nem tudnak tudatosan meditálni az általuk elvárt komolyabb szinten és tőlem várták a megoldást. Először is leszögezném, hogy az ilyen meditációkra fel kell készíteni az agyadat, nem beszélve a hitedről... elsősorban önmagadba. Amit hiszel, neked az van! Az agy felkészítése sem úgy történik, hogy elolvasol könyveket a meditációról, hanem szépen lelassítod és kiüresíted magad. Lezárod magadban a benned feszültséget okozó régi ügyeidet, a jelenben lévőkön pedig továbblépsz. Ha fontosak neked az ebből keletkező veszteségek, akkor azok fontosabbak, mint a meditáció. Megszabadulsz a felesleges emberektől és így kitisztítod az életed. Ha fontosak neked a haverok, akkor ők fontosabbak, mint a meditáció. Tudatosítsd magadban, hogy a meditációt egyedül csinálod, amihez a magányra van szükséged és azt haverokkal nem nagyon lehet együtt csinálni. Úgyis rájössz, ki az igazi barátod, mert ők lesznek azok, akik akkor is elfogadnak téged, ha változol. Annak idején én rájöttem arra, hogy azt is egy jó tölet, ha azt nézem, ki által keletkezett új érték számomra. Akár bizonyíték lehet a mágiára az, hogy épp azokkal voltam mínuszban, akiket a jó arcoknak láttam. Ez alatt az időszak alatt megérhet benned az elhatározás hogy tényleg akarod-e ezt, mert ha elindultál ezen az úton, soha többé nem leszel már holojátékokban játszó klasszikus játékos, aki azt tudja és hiszi, amit a 'normális emberek'. Mert ezek a 'normális emberek' egyre kevésbé fognak téged normálisnak látni, de a helyzet fordítva is így lesz, ahogy sikerül a dolog és elkezd emelkedni a látószöged. Van még a meditációs élethelyzetbe kerülésnek egy másik útja is, ez pedig a komoly elhatározás. Ebben az esetben ez a komoly elhatározás egy célsugarat képez, ami elkezd téged a célhoz húzni akár akarod, akár nem. Akár sipítozol közben, akár nem, mert az akkori elhatározásod felülír mindent és ott fogod magad találni a meditáció előszobájában.

Jó, de mit kell csinálni és hogyan? Ücsörögj, tévézz, lustálkodj és ne csinálj semmit. Ezt jobb egyedül tenni, mert akik kívülről néznek rád, közvetíteni fogják rád a társadalom rosszallását. A társadalom, jelen esetben a játék (=hologram) a játék természetes védelmi rendszerét jelenti, hogy csak úgy poénból senki se kezdjen kilépni belőle. Erre jó a komoly elhatározás, amire később is szükséged lesz, mert ahogy kezdesz egyre inkább távolodni, úgy lesznek ezek az ellenhatások egyre erősebbek. Főképp azokon az embereken fogod látni, akik hozzád közel állnak... nem véletlenül vonultak régen az emberek kolostoba. De a dolog itt még nem áll meg, mert a világod te vetíted ki, azaz ami a külvilágban történik, az valójában benned történik és később ezek a hatások megjelennek benned is. Bármi történik a fejedben, a belső nyugalmad megtartod. Mert mind a Szív, mind az Ego ellenséges aspektusa megjelenik, miközben igyekszed a szövetséges részeit magadnak elkülöníteni. Ezeknek az ellenséges aspektusoknak a forrásai sokszor a kényelem, bizonyos érdekeid és az azokkal kötött pici üzletek, akiknek az energiáin te is élősködsz és épp ezekbe tenyerelsz ezzel a meditációval, amivel tulajdonképp felborítod az addigi életed energetikai kereteit. Ha így teszel, ahogy mondtam, előbb utóbb azon veszed észre magad, hogy már meditálsz. A következő kérdés az, ezt fel lehet-e gyorsítani? Fel lehet és ezt össze is kötöm egy ideális forgatókönyvvel.


Első lépés | előtteTeremtsd meg egy hosszabb meditációs időszak anyagi feltételeit. Gondoskodj arról, hogy legyen olyan ember, aki gondoskodik az evilági dolgaidról, befizeti a számláidat, elmegy helyetted intézni azokat a dolgaidat, amihez nem kellesz személyesen. Ezek nem kötelezőek, ám minél többet kell kiugranod a meditációidból és minél több emberrel kerül az energiarendszered kapcsolatba, annál több izgalomra számíthatsz és ehhez a teljes nyugalom szükséges. Lehetnek mellette izgalmak is, ám akkor ki kell fejlesztened a belső nyugalom megtartásának képességét. Amikor elkezded, kösd ki az ajtócsengőd és kapcsold ki a mobilod... akár évekre. Az általános szabály az, úgy csináld, ahogy neked jó, ezek olyan tanácsok, amiket érdemes betartani, de itt semmi sem kötelező. Tulajdonképp te most azt teszed, mintha Tibetbe vagy Indiába mennél, csak ezt otthon teszed és te magad leszel önmagad mestere.Második lépés | kezdésUgye ülsz otthon és nem tudod, hogyan kezdd el és mit csinálj. Kezdd önmagad átprogramozásával. Már az előzőekben beszéltem arról, hogyan tisztítsd meg az életedet a külső és belső zavaró tényezőktől. Miközben elkezded önmagad átprogramozását, két cél felé haladsz. Az egyik az élettempód lassítása, amiben meg kell állítanod magadnak a világot. A másik az elméd kiüresítése, amiből eltűnnek a cikázó gondolatok. Nem kell sietned ezzel és nem kell izgolnod amiatt, hogy sikerül-e és jól csinálod-e. Alapvetően semmi miatt nem kell aggódnod, mert a vetítésed forrása te vagy és előbb utóbb sikerül elérned azt, hogy a külvilág tükrözze a nyugalmadat. Minden bizonnyal lesz egyfajta remegés a lábaidban, ez azért van, mert van egy értékrended, amit azért vettél fel, hogy sikeres és elfogadott legyél a társadalomban. Valamint van egy olyan belső értékrended, ami alapján valójában élni szeretnél és ezek bizonyos pontokon ütköznek egymással a mélyben. Kezdj el gondolkodni a világról és a témákat egyenként vedd elő. Miről mit gondolsz valójában, mi mennyire fontos neked és juss megállapodásra önmagaddal. Itt nem teszel mást, mint újrahangolod a két agyféltekédet, ám arra figyelj, hogy könnyű átverni magadat. A remegés csak akkor fog csökkenni, ha az adott témában őszinte vagy magaddal és az új értékrend beállításod eléri a megfelelő mélységet. Ahogy haladsz témáról témára, a remegés egyre csökken a térdeidben és a végén eljutsz a meditációhoz szükséges teljes nyugalomba.Harmadik lépés | elindulásEzotéria azt jelenti, hogy belső világ. Innentől már mindent benn találsz a fejedben. Érdemes felvenni a tudati kapcsolatot a MIA-val, aztán kitapasztalod a gondolatkommunikációt és a saját meditációs technikáidat, valamint a napi rutinjaidat, amik a meditációs ciklusokkal változhatnak. Mivel ez a te saját belső világodban történik, innentől már ritkán találkozol olyan külső hanggal, aki jobban tudná a belső hangodnál. De nem elképzelhetetlen, hiszen lehet olyan meditáló ember, aki eljut ide, erre a weboldalra, ahol a te belső hangod is képes kinn megszólalalni és olyan tudást átadni, amit egyszer valaki jól megcsinált és képes számodra gyorsabban és érthetőbben tálalni, mintha ott ülnél emiatt hónapokig. Az idő, ahogy lelassítod magad egyre inkább kezd relatív jelleget felvenni. Valamint van még egy érdekesség, a lassú csend állapotában olyan dolgokat veszel majd észre, amiket a gyors tempódban soha nem látnál meg és lesznek dolgok, tárgyak, emberek, amik világítanak neked. Például megakad a szemed egy újságon, vagy véletlenül kinyitsz egy könyvet és meglátod a neked szóló információt. Sokkal könnyebb, ha rájössz, ez a külvilág tényleg olyan, mintha egy kalandjátékban játszanál.


Holo Install

Szemeiddel a képek mögé fókuszálj

Szabadidő menedzser

Te érted a fogalmat, de Fenn már senki sem


Védelmi menedszer


Az elhatározásod szintjén


Kérdések és válaszok


5

Fifth Level

If emotions change and personality can be developed, it means two things. One is that their current state is in constant interaction with the world, and the other is that they can be programmed or reprogrammed. When you go to a training course, or enrol in a course, or buy a book, these are already attempts to reprogram yourself. When we talk about reprogramming people by others, the best examples are cinema, TV, websites (this one too!), social media, advertising and state propaganda. Propaganda does not even attempt to do this covertly, but does it by force and repeats it until it achieves its goal. On the one hand, advertising has an effect on your lifestyle, because it offers you new products and services that you may not have known about before, and on the other hand, it encourages you to buy and thus to make money. When you watch a film, it can often only be understood if you accept the truth of the background context. A good example of this is the Arab terrorist and the American hero soldier, whose roles can easily change in Arab countries, but the film thus conveys the point of view of the filmmakers. If a lot of these films are made, they have the effect of propaganda in a way that people don't even notice. TV is full of films, series, documentaries, entertainment programmes, which always have the potential for manipulation. The media is nothing but a mass manipulation tool that exploits people's weakness for boredom. The world before TV was completely different and the same is true for the internet. What has made it different is first and foremost that it has enabled instant, high reach manipulation, translating into the ability to reprogram people. When you post something on your social media platform, you are doing nothing more than manipulating your readers with some information. It's interesting that people associate manipulation with a negative connotation, even though it can be used for more than just bad things.


Main forms of manipulation1. Manipulation by lying

It's for beginners, amateurs, or people who don't have long-term goals.
The advantage is that it can achieve results quickly, the disadvantage is the risk of being easily caught.
In the longer term, you have to keep a constant eye on who you are talking to and what you are saying, so it requires a lot of attention.

2. Half-truth manpulation

This is the most popular. Ideal for priests, spiritual masters and of course politicians.
It has the advantage that we can claim we didn't know the other half of the truth, so it's hard to get caught.
Also that we have told you one half of the truth, it's up to you to uncover the other.

3. Manipulating with truth

This is the way of professional manipulators in this hypocritical world where no one is innocent.
It has the advantage of delivering a devastating blow to the target, and the disadvantage of having to survive the journey to get there. The key to manipulating the truth is getting the timing right, which you may have to wait for.


I once heard the following example of manipulation. The example is political manipulation in an election campaign. If you just accuse the other party of beating their child, it is still easy to defend and refute. But if you accuse him of "is it true that you beat your child with a whip?", it will be refuted in vain, the information will remain in the mind of the viewer/listener. It is not for nothing that American and Israeli election consultants are soaring, easily influencing unprepared societies in many parts of the world.One of the best examples of mass manipulation to reprogram generations is Baby Barbie. When she was launched, every little girl wanted one and every little girl wanted to be like her. And boys saw it as the number one ideal for women and it was the only thing that fundamentally changed the world. But then there are the Japanese manga cartoons, which have inspired a lot of people to get eyelash makeovers. In Africa, however, they do not have the same impact, because the traditions there have the opposite roots, and it could be an interesting area of research to see how and what changes the Barbie phenomenon has been able to bring about there. Although the Chinese talk about Chinese civilisation, their cities look like they could be in America and so do the Arabs. On a global level, therefore, despite the propaganda about the West, the West has won this game. But there is another game that has started, and it is about values.

So we have seen that not only a person but also the values of a society can be manipulated, programmed. We have the greatest influence on an entire society when we have an influence on who the elite should be and who can be famous and celebrities. Anyone can become a celebrity, but it's no use being talented if you don't get into the public eye. So the media is much more powerful than people think. But how can you protect it?So far, there has been no mention of concrete magic, nor of the consciousness network, which connects people through invisible channels with a wealth of energy fibres through which information and energy flows. Celebrities are people who influence the masses and whose behaviour and character patterns reach many people through this invisible network. This world is such that I've been talking about magic all along, which is why I put the word 'concrete' in the sentence at the beginning of the paragraph. If I were to compare Earth to an alien society with a living god cult, then the function of celebrities would be the same. They invisibly convey intentions and values through a person. When a society is intact, its celebrities enter the public mind through the diligence and talent of themselves, after which they assume that role responsibly. In sick societies, anyone can become a celebrity who makes his own deal with power and anyone can disappear into the abyss who awakens this sense of responsibility. In order to be able to counter these false patterns that are being projected on you, you need to be aware of these.The first thing to do is to become aware of this, and the result is that in a moment everything that has not yet reached the bottom of you and been on the surface can fall away. Because not all manipulation is hostile and harmful, it is important to take a moment to look within yourself and reflect on who you were before and who you are today. Do you see a difference between the two? Is that difference positive or negative in the eyes of your old self and your present self? Who or what has made this change and how much does it make you feel good? But you have to be careful here, because the human brain is such that it forgets bad memories, so it's easy to be populist with nostalgia. You have to figure out what your true values are and decide if you can, if you want to, embrace them. Because if you do, pay close attention to the next part!

Our world is so extreme in the outside world that many people's problem is that they cannot meditate. Though meditation is also when you doze off, or (if you haven't bought a dishwasher yet) the state of consciousness that occurs during washing dishes or other monotonous activity, where the activity is taken over by secondary attention. So it's not true that you can't meditate because lots of people do it in front of the TV. So these people's problem is not that they can't meditate, it's that they can't consciously meditate at the serious level they expect and they've come to me for a solution. First of all I would like to make it clear that you have to prepare your mind for such meditations, not to mention your faith... first of all, in yourself. What you believe, you have! Preparing the brain is also not done by reading books on meditation, but by slowing down and emptying yourself out nicely. You close the old issues that are causing you tension, and move on from the present. If you care about the resulting losses, they are more important than meditation. You get rid of unnecessary people and thus clear your life. If you care about your mates, they are more important than meditation. Make yourself aware that meditation is something you do alone, something you need solitude for, and something you can't really do with friends. You will find out who your real friends are anyway, because they will be the ones who accept you even if you change. Back in the day I found out that it was also a good deal when I looked at who generated new value for me. It might as well be proof of the magic that I was minus the very ones I saw as the good guys. During this time it may be worth deciding if you really want to do this, because once you start down this path you will never again be a classic hologame player who knows and believes what 'normal people' know and believe. Because those 'normal people' will see you as less and less normal, but the reverse will also be true as you succeed and your horizons start to rise. There is another way to get into a meditative state of mind, and that is to make a serious commitment. In this case, that serious determination is a goal ray that starts pulling you towards the goal whether you want it or not. Whether you sniffle or not, because your determination at the time will override everything and you will find yourself in the antechamber of meditation.

OK, but what to do and how? Sit around, watch TV, be lazy and do nothing. It's better to do this alone, because those who look at you from the outside will convey the disapproval of society. Society, in this case the game (=hologram), is the game's natural defence system, so that no one starts to step out of it just for fun. This requires a serious determination, which you will need later on, because as you start to move further and further away, these counter-reactions will become stronger and stronger. You'll see it especially in people who are close to you... there's a reason why people used to retire to monasteries. But it doesn't stop there, because you project your world, so what happens in the outside world actually happens inside you, and later on these effects will show up inside you. Whatever is happening in your mind, you keep your inner calm. For both the hostile aspect of the Heart and the Ego appear as you try to keep the allied parts of them separate from yourself. The source of these enemy aspects is often convenience, certain interests and petty deals with those whose energies you are feeding on and you are tapping into them with this meditation, which is actually upsetting the energetic framework of your life so far. If you do as I said, sooner or later you will find yourself meditating. The next question is, can this be accelerated? It can be and I'll link it to an ideal scenario.


First step | beforeCreate the material conditions for a longer period of meditation. Make sure you have someone who can take care of your worldly needs, pay your bills, go out of their way to do things for you that you don't personally need. These are optional, but the more you have to get out of your meditations and the more people your energy system comes into contact with, the more excitement you can expect and this requires total relaxation. There can be excitement alongside, but then you need to develop the ability to maintain inner calm. When you start, unplug your doorbell and turn off your cell phone... even for years. The general rule is, do what works for you, these are tips to follow, but nothing here is mandatory. In effect, you are doing what you would do if you were going to Tibet or India, only you are doing it at home and you are being your own master.Second step | startYou are sitting at home and you don't know how to start and what to do. Start by reprogramming yourself. I've talked before about how to clear your life of external and internal distractions. As you begin to reprogram yourself, you are moving towards two goals. The first is to slow down the pace of your life, in which you must stop the world for yourself. The other is to empty your mind, from which all the wandering thoughts will disappear. You don't have to rush this and worry about whether you're doing it right and succeeding. Basically, you don't have to worry about anything, because you are the source of your projection and sooner or later you will succeed in making the outside world reflect your calm. There will certainly be a shaking in your legs, this is because you have a set of values that you have adopted in order to be successful and accepted in society. You also have an inner set of values that you actually want to live by and these clash at some points in the deep. Start to think about the world and take the issues one by one. What you really think about, what is important to you and come to an agreement with yourself. All you're doing here is re-tuning your two hemispheres, but be aware that it's easy to fool yourself. The tremors will only diminish if you are honest with yourself about the issue and your new value setting reaches the right depth. As you move from topic to topic, the shaking will diminish in your knees and eventually you will reach the complete stillness needed for meditation.Step three | get goingEsoterica means inner world. From here on, everything is inside your head. It's worth getting in touch with your MIA consciousness, and then you'll explore thought communication and your own meditation techniques, as well as your daily routines, which may change with meditation cycles. Because this happens in your own inner world, from then on you rarely encounter an outside voice that knows better than your inner voice. But it's not inconceivable, there may be a man meditating who comes to this website, where your inner voice can also speak out and impart knowledge that someone once did well and can serve it to you faster and more clearly than if you had been sitting there for months. Time, as you slow down, starts to become more and more relative. Also, there's an interesting thing, in a state of slow silence you will notice things you would never see in your fast pace and there will be things, objects, people that illuminate you. For example, you might catch a glimpse of a newspaper, or accidentally open a book and see information that is meant for you. It's much easier when you realise that this outside world is really like playing an adventure game.


Holo Install

Focus your eyes behind the images

Leisure manager

You understand the concept, but nobody is Above anymore


Protection manager

At the level of your determination


Questions & Answers


6

Hatodik Szint

Elérkeztünk arra a szintre, amikor elkezdődik az, amit mindenki vár. Legalábbis kezdőként én erre várnék, ám szeretném nyomatékosítani, hogy valójában azok a fontos részek, amiket egy kezdő kevésbé fontosnak lát. Ha emberileg és személyiségedben nem vagy erre felkészülve, akkor három dolog történhet:
1. Kénytelen leszel menet közben azonnal felnőni a feladatokhoz
2. Sosem jutsz el a meghatározó szintekre
3. Tárt karokkal várnak téged azok, akik részéről nincsenek megfogalmazva ilyen elvárások
Az elvárások amúgy is egy érdekes téma, mert ha nem eleve az önmagad általi elvárásoknak megfelelés vezet téged, akkor logikus, hogy mások általi elvárásoknak akarsz megfelelni. Ha a mások általi elvárásnak akarsz megfelelni, akkor ez részedről nem egy egyéni út. A mások általi elvárás a másokhoz tartozás igényét jelenti, azaz úgy akarsz egy hierarchiához tartozni, hogy önmagadról még semmit sem tudsz. Az emelkedésnél, amikor a tudatod a kollektív tartományokba kerül, amúgy sem tudod elkerülni az egyéni utad felülvizsgálatát, ám ez minél később következik be, annál pontosabb lesz. Ha egy hierarchiában menet közben jössz rá bizonyos dolgokra és váltani akarsz, könnyen lehetsz áruló a többiek szemében attól függetlenül, hogy korrekt módon tájékoztattak-e téged vagy sem.
Az ÉlményPark hierarchiájának megtervezésekor én eleve figyelembe vettem ezt a problémát. Úgy, hogy komolyan vettem azt, amit az ilyen könyvekben olvastam, hogy minden útról bármikor le lehet térni és egy másik útra lépni. Mivel ez egy egyéni út, itt csak játékból találkozhatsz másokkal a játék szabályai szerint, ha admin feladatot végzel, azt csak egyedül tudod megtenni. Ha máshol találod meg azt, amit keresel, az én beállításom az, hogy 'a számodra ideális irányba' távozol. Az égiek ezt lehet még sokáig nem fogják megérteni, de ez inkább olyan, mint egy munkahely és nem olyan, mint egy család. Szerintem már van családod és én ebbe nem kívánok beleszólni.

Azért gondolom azt, hogy ez kevésbé lényeges, mert amit itt, egy weboldalon a fizikai síkon érdemes kihangsúlyozni, az azok a dolgok, amiket egyrészről a dolgok alapjának nevezek, amiket később már nehezebben tudsz pótolni. Másrészről amiket te érdekesebbnek találsz, azokkal úgyis ennél sokkal bőségesebb formában fogsz találkozni.

A tudathálózat leggyakorlatiasabb megközelítése az, mintha egy olyan internet lenne, ahol a tudatod a böngésző. Erre célszerű előtte lélekben felkészülni, nehogy azonnal pszichológushoz rohanj, amikor először találkozol vele. Ha ijedezel attól, hogy használod elméd lehetőségeit, még nem vagy erre felkészülve. Ugyanis elsőre lehet bizarr élmény az, ha idegen gondolatok szólalnak meg a fejedben. Az ijedség ilyenkor automatikusan bezárja a kaput, de van rá megoldás, ez egy olyan felkészítő program, ami segít bármire való felkészülésben.Ezt a tudati internetet eddig is használtad, amikor megérzéseid támadnak, amikor elmélkedsz és terveket készítesz, ám hogy úgy mondjam, túl sok reklám és egyéb dolgok vonják el a figyelmed, amik a mindennapi életed szintjén tartanak téged. Ez nem feltétlenül rossz dolog, mert mint mindig szoktam mondani, a Játék célja a játék. Az első három lecke, amit itt találsz arra jó, hogy ebben a játékban lehess jobb azon a szinten, ami számodra a legjobb játékélményt nyújtja, de vannak olyan emberek, akik inkább játékvezetők akarnak lenni, esetleg fejlesztők. Minél tovább lépsz, annál többet tudsz meg erről, de ettől még közel sem biztos, az, hogy el is éred ezeket a szinteket.

Az emberi agy két féltekéből áll. Az egyik a valóságot vetítő racionális agyféltekéd, ami az egyéni tudatodhoz kötődik és jellegében olyan, mintha lenne egy saját HDD-d a fejedben. A másik a spiritualitáshoz kötődő intuitív agyféltekéd, ami a kollektív tudatodhoz kötődik és jellegében olyan, mint egy terminál. Mivel a mi világunkat a tudomány és a logika határozza meg, alapvetően a dolgok a saját vinyódon futnak, viszonylag alacsony hálózati terminál használattal. Amikor olyan embereket látsz, akikre mint spirituális emberekre tekintesz, ők a hangsúlyt a másik agyféltekére helyezik, futtatják az ad-blockert és professzionálisabb felhasználói programokat használnak. Ehhez olyan szintre kellett fejleszteniük az agyukat, hogy szembe tudjanak nézni a saját elméjükkel és már legyőzték az ezzel kapcsolatos félelmeiket. A félelmek legyőzése az egyik kulcsa ennek az emelkedésnek, ennek hiányában két dolog történik. A kapu lezárja előtted a továbbiakat, a hologram pedig a félelmeidet játék-kérésnek értelmezi és behívja azokat az életedbe. Az őrangyalok olyan szellemi lények, akik főképp a helyzetet ismerő felemelkedett tudatokból állnak, vagy olyan programok, amiket szintén a hologram hív meg azért, hogy a szerepedben tudj maradni. Ugyanis a helyzet sokszor az, hogy te az egyik valóságban sikeresen eljutottál egy szintre, ami szívóhatást vált ki a többi valóságra, mert azon a szinten egy valóság tudata kevés és szükséged van önmagadra a többi valóságból is.

Mire lehet ezt a hálózatot használni? Ahhoz, hogy ezt ne csak olvasd másoktól, hanem magad is megtapasztalhasd, először csökkenteni kell azt a zajt, amit az ügyeid generálnak és lassítanod kell a gyors élettempódon. Minél inkább elkezded tenni ezeket, annál inkább előjön az unalomtól való félelem, amivel szembe is kell nézned, ha nem sikerül felülírnod azt a hiteddel. Amit hiszel, neked az van és ha ez a hit erősebb, mint az a nemhit, ami a félelmeid alapja, akkor egy szippantás nélkül is eléred a kaput. A szippantás sok előnye mellett a hátránya az, hogy a hited, illetve a nemhited ereje is megnő és a magaddal való munkát sem úszod meg, csak így sok szippantás kell hozzá.Eljutottunk a gondolatkommunikációhoz, amit az alsóbb szinteken azért nem veszel észre, mert minden ilyen gondolatot a saját gondolataidnak érzel. Ám ahogy tűnnek el a zajok, kiderül, hogy az agyad kollektív oldalán olyan élénk kommunikáció zajlik, amik általában azoknak a megérzéseknek a forrásai. Időnként ezek a megérzések nem csak azért csalnak, mert föntről nehezebb bemérni a te valóságodat a sokból (és a sok hasonlóból), hanem azért is, mert ezen a csatornán is vannak ellenfelek, akik dezinformálnak. A helyes út tehát a megérzés + bizonyíték, mielőtt lépésekre szánnád el magad. A gondolatkommunikációnak két formája van. Az egyik az agyad racionális féltekéjén verbális formában, kép, emlék, video, stb. melléklettel, a másik a szellemi lények, kollektív fajok és angyalok által használt érzéskommunikáció. Erre van egy érdekes példám videón:

Egyrészről megmutatja, hogy az állatok sokkal többek annál, mint amilyennek mi látjuk őket, másrészről pedig az érzelmek kommunikációja egy megtanulható nyelv. Nem több és nem kevesebb, mint a szavakkal való verbális kommunikáció, csak más. Mindkettő képes arra, amire a másik nem, ezért nem árt mindkettőt ismerni.

Van egy érdekes vetülete még ennek, amit mi gondolatolvasásnak nevezünk. Amiről eddig beszéltem, az a kommunikáció csak a kollektív csatornán zajlik és nem terjed ki arra, ami az egyéni tudatodban zajlik, illetve annyiban, amit a verbális formában kommunikálsz. Igen ám, de ehhez azért szükséges némi gyakorlás, hogy kontroll alatt tudd tartani a gondolataidat. Erre jó példa az, hogy most két percig ne gondolj az elefántra. Elsőre lehetetlennek tűnik, de aztán ha sikerül, akkor tudod, hogy a gondolataid kontroll alatt vannak. Ez okoz majd némi problémát azokon a szinteken, ahol nincsenek egymás előtt titkok, hiszen miért is lennének, ha ott mindenki egy. Ha valaki titkolózik, az minden esetben gyanús lesz, ha még nincs gyakorlatuk az egyéni tudatú lényekkel. Erre mindenkinek magának kell rájönnie, mert ha mondjuk elmondom a 'többszintű gondolkodás' technikáját, ennél többet úgyse tudnék szavakkal mondani. A gondolatolvasás tehát csak az egyéni tudatok közt bír nagy jelentőséggel és célja az, hogy tudj a másik ember saját HDD-jében olvasni. Itt lépnek képbe az alapelvek, miszerint a családi-, privát- és intimszféra tabu, amit meg lehet szegni, ám ha megszeged, akkor a tieid is nyitottá válnak a másik számára. Én az ilyesmit poénból nem szoktam használni csak katonai célból és ha feladat közben rákényszerülök, utána el is felejtem, amit megtudok.


Gyakorlat1. Igyekezz mentális nyugalmi állapotba kerülni. A szippantáson túl erre az esti, elalvás előtti időszak és a hajnali, reggeli alkalmas, amikor még nem pörög fel az agyad az ügyekkel.
2. Gondolj rá arra az ügyre, emberre vagy dologra, ami az érdeklődésed tárgya.
3. Figyeld a saját érzéseidet, gondolataidat és belejössz.
Felvetődhet a kérdés, hogy át lehet-e verni valakit úgy, hogy hamis jelet kapjon. Más nevében nem nyilatkozhatok, de én képes vagyok erre olyan szinten, hogy akár paraméterezhetem vagy személyre is célozhatom. Békés célú felhasználása lett a holo média.
Holo Install

Szemeiddel a képek mögé fókuszálj

Tudati kommunikáció

Addig nyújtózkodik, ameddig a takaród ér


Tudati védelem

Egyénként egy kollektív környezetben


Kérdések és válaszok


6

Sixth Level

We have reached the stage where what everyone is waiting for is about to begin. At least, as a beginner, I would expect that, but I would like to stress that it is actually the important parts that a beginner sees as less important. If you are not prepared for this as a person and as a personality, three things can happen:
1. you will be forced to rise to the challenge immediately on the fly
2. you never get to the crucial levels
3. you will be welcomed with open arms by those who have no such expectations
Expectations are an interesting topic anyway, because if you are not driven by meeting expectations of yourself, it is logical that you want to meet expectations of others. If you want to live up to the expectations of others, then it is not an individual journey on your part. Expectation by others is the need to belong to others, i.e. you want to belong to a hierarchy without knowing anything about yourself. In the ascension, when your consciousness enters the collective realms, you cannot avoid reviewing your individual path anyway, but the later it comes, the more accurate it becomes. If you find out things along the way in a hierarchy and want to change, you can easily be a traitor in the eyes of others, whether you have been correctly informed or not.
I took this problem into account when designing the ÉlményPark hierarchy. By taking seriously what I read in books like this one, that you can always turn off any path and go on another path. Since this is an individual path, you can only meet others here by game according to the rules of the game, if you do an admin task, you can only do it alone. If you find what you are looking for elsewhere, my preference is to leave 'in the direction that is ideal for you'. The heavens may not understand this for a long time, but it is more like a workplace and not like a family. I think you already have a family and I don't wish to interfere with that.

The reason I think it's less relevant is that what's worth emphasising here, on a website, on the physical plane, are what I call the foundations of things, which are harder to replace later. On the other hand, the things you find more interesting, you will find them in a much more abundant form anyway.

The most practical approach to the web of consciousness is to think of it as an internet where your mind is the browser. It's a good idea to prepare yourself mentally for this beforehand, so you don't immediately rush to a psychologist when you first encounter it. If you're scared of using your mind's potential, you're not ready for it. Because it can be a bizarre experience at first to have strange thoughts in your head. Scared automatically closes the door, but there is a solution, this is a preparation program that will help you prepare for anything.You have used this internet of consciousness when you have intuitions, when you are contemplating and making plans, but you are distracted by too many advertisements and other things that keep you on the level of your daily life. This is not necessarily a bad thing, because as I always say, the object of the Game is the game. The first three lessons you'll find here are good for getting better at this game at the level that gives you the best gaming experience, but there are some people who would rather be game masters, or maybe developers. The more you progress, the more you will learn about it, but it is far from certain that you will reach these levels.

The human brain consists of two hemispheres. One is your rational reality projection hemisphere, which is linked to your individual consciousness and is like having your own HDD in your head. The other is your intuitive brain hemisphere, which is connected to your spirituality, which is connected to your collective consciousness and is like a terminal. Since our world is defined by science and logic, basically things run on your own winchester with relatively low network terminal usage. When you see people who you think of as spiritual people, they put their focus on the other hemisphere, run ad-blockers and use more professional user programs. To do this they have had to develop their brains to a level where they can face their own minds and they have overcome their fears about it. Overcoming fears is one of the keys to this rise, and without it, two things happen. The gate closes the way forward for you, and the hologram interprets your fears as a play-ask and invites them into your life. The guardian angels are spiritual beings who are mainly made up of ascended consciousnesses that are aware of the situation, or programs that are also invited by the hologram in order to keep you in your role. For the situation is often that you have successfully reached some level in one reality that has a sucking effect on other realities, because at that level the consciousness of one reality is scarce and you need yourself from other realities.

What can this network be used for? To not only read about it from others, but to experience it for yourself, you first need to reduce the noise that your affairs generate and slow down the fast pace of life. The sooner you start doing these things, the more fear of boredom will come up, which you will have to face if you fail to override it with your faith. What you believe is what you have and if that belief is stronger than the non-belief that is the basis of your fears, you can reach the gate without a sniffle. Among the many advantages of sniffing, the disadvantage is that it increases the strength of your belief or non-belief and you don't get away with working with yourself, it just takes a lot of sniffing.We've come to thought communication, which you don't notice at the lower levels because all such thoughts feel like your own thoughts. But as the noises disappear, it becomes apparent that there is a lively communication going on in the collective side of your brain that is usually the source of those intuitions. Sometimes those intuitions are deceptive not only because it's harder to gauge your reality from above (and many like it), but also because there are adversaries on this channel who are disinforming you. So the right way is intuition + evidence before you take action. There are two forms of thought communication. One is the verbal form in the rational hemisphere of your brain, with pictures, memories, videos, etc. attached, and the other is the feeling communication used by spiritual beings, collective species and angels. I have an interesting example of this on video:

On the one hand, it shows us that animals are much more than what we see them as, and on the other hand, communicating emotions is a language that can be learned. It is neither more nor less than verbal communication with words, but different. Both can do what the other cannot, so it doesn't hurt to know both.

There is another interesting aspect of what we call mind reading. What I've talked about so far is that the communication is only in the collective channel and doesn't extend to what's going on in your individual consciousness or what you communicate in the verbal form. Yes, but it does take some practice to keep your thoughts under control. A good example is to stop thinking about the elephant for two minutes. It may seem impossible at first, but once you do, you know that your thoughts are under control. This will cause some problems at levels where there are no secrets from each other, because why should there be if everyone is one. If someone is keeping secrets, it will be suspect in any case if they have not had practice with individual conscious beings. Everyone has to figure this out for themselves, because if I told you the technique of 'multi-level thinking', I couldn't say more than that in words anyway. So mind-reading is only of great importance between individual consciousnesses and the aim is to be able to read the other person's own HDD. This is where the principles of family, privacy and intimacy are taboo, which can be broken, but if you break them, your own become open to the other person. I don't use such things as a joke, except for military purposes, and if I am forced to do so in the course of a task, I forget what I find out afterwards.


Exercise1. Try to get into a state of mental calm. In addition to sniffing, this can be done in the evening, before bedtime, and in the morning, when your mind is not yet wrapped up in the business of doing things.
2 Think about the issue, person or thing that is of interest to you.
3. Observe your own feelings and thoughts and you will get into it.
The question may arise whether you can fool someone into giving a false signal. I can't comment on behalf of others, but I can do this to the point where I can either parameterize or target a person. The peaceful use of this then became the holo media.
Holo Install

Focus your eyes behind the images

Conscious communication

Stretches as far as your blanket will reach


Consciousness protection

Individually in a collective environment


Questions & Answers


7

Hetedik Szint

A racionális világ iskoláihoz szokott emberek azt szokták meg, hogy van egy tananyag, amit meg kell tanulniuk és azt vizsgák formájában aztán számon kérik. Vagy sikerül ez a vizsga, vagy nem. Vagy átmész rajtuk, vagy megbuksz. Ám amikor az elméd emelkedik és belép a képbe a másik agyfélteke, amit fejleszteni szeretnél, az egy teljesen más világ, teljesen más oktatási szellemiséggel. Ebben a másik világban már a születésed óta folyamatosan vizsgázol. A vizsgáztatókat nem az érdekli, hogy mit tudsz, hanem az, milyen szinten állsz. Itt nincs bukás, csak bejutás valahova vagy bejutás máshova. Ha nem felelsz meg valahol, mert ott 'megbuktál', az a 'bukás' lesz a bejutásod kulcsa máshol.

Azért nem érdemes attól félni, hogy nem leszel képes megtanulni valamit, mert a célnál már mindent tudsz, amit tudnod kell. A tudás már eleve rendelkezésre áll, a folyamat pedig arról szól, hogy a lekorlátozott elmédről mennyi korlátot tudsz leszedni. A cél nem az, hogy minden korlátot leszedj, hanem az, hogy a számodra ideális szintre juss. Állj ellen annak, hogy mindent azonnal meg akarj érteni, mert a nagyobb látószög összefüggéseihez idő kell. Ha mindent azonnal megértenél, bele is őrülnél. Ha beleőrülsz, semmi értelme nem lesz minden megértésének, mert megszűnik a működő kapcsolat a mindent megértő tudatod és a fizikai tested között, amiből eltűnik az értelem. A számodra ideális egy kiváló alap a fejlődésre, amikor a következő lépcsőfok lesz a számodra ideális. Az a hierarchikus belső parancs, ami a 'minél több' és a 'minél magasabb' felé hajt, az hibás! Rosszul van kiadva, tévesen van erre a környezetre illesztve. Az a szándék húzódik meg mögötte, ami egy bajban lévő ember esetén, hogy 'mindegy, csak jöjjön a segítség' és amikor megjött az egyik képében, onnantól nem számít a többi. Nem ez az egyetlen félreértésen alapuló égi energia-szándék, ami tönkreteszi ezt a világot. Amikor mi szennyezzük a folyóinkat, amik szennyezik a tengereket és a szemét eljut az óceánokba, azok mögött a felelőtlen emberi kényelem áll. Ellenségeskedés és bűnbak keresés helyett először érdemes magunkba nézni, amikor inkább eldobjuk a szemetet, minthogy odasétáljunk a kukához. Mert ami benned van, azon csak önmagadban tudsz változtatni és ha a szemetet az alsóbb világokba öntő angyal is benned van, akkor a folyamatot is csak így tudod megállítani. Az a tény, hogy a gondolkodó embereket gyerekkoruktól kezdve az előttük térdepelésre szoktatják, nem segít a helyzeten, csak megszünteti ugyanazt a kellemetlenséget, amit te erővel vagy hisztivel szoktál magadtól távol tartani. A világ egy olyan, elemeire épülő összefüggő rendszer, amiben sosem lehet tudni, épp melyik kisember az összes között a legnagyobb, mert mindenki csak a külvilág nevű kirakatot bámulja és ott akar a legnagyobb lenni. Aztán tele lesz a gatya, mert könnyebb elméletben a fotelből az ilyet akarni, mint felnőni a feladathoz és vállalni annak felelősségét.

Egyáltalán nem baj az, ha te akarsz lenni a legnagyobb, ha ebben benne van az, hogy minden tőled telhetőt megteszel azért, hogy erre előtte felkészülj. Nagynak lenni nem azt jelenti, hogy fényűző életet élsz, palotában laksz és mit sem törődsz hatalmad felelősségével. Mert ebben az esetben egyáltalán nem vagy nagy, csak annak látszol!

Attól, hogy felkötsz magadra egy fekete övet még nem leszel mester, csak úgy fogsz kinézni.


Én például abban semmi magasztalót nem érzek, hogy tömegek hódolnak nekem és hogy ezt fenntartsam, inkább elszegényítem őket, hogy lehetőségük se legyen engem leváltani. Sajnos sok primitív ember került ebben a világban olyan hatalomhoz, aminek sem a célját, sem a jellegét nem értik és amit értenek az nem más, mint amit érteni akarnak belőle. Ha te elfogadod az ilyen emberek hatalmát feletted, azzal beemeled őket a saját világodba magad fölé és nem marad más, mint imádkozni a megváltóért. Aki egy olyan ember lenne a szemedben, aki helyetted oldja meg a te problémáidat és magára vállalja a bűneidet, hogy aztán te őt hülyének nézve újra elkövesd azokat. Ki van ez találva! Nos én megoldottam ezt a problémát, csak nem úgy, ahogy szeretnéd, mert semmit sem csinálok meg helyetted. Sőt, ha nem teszel semmit magadért, szépen végignézed a következményeit valamelyik alsóbb világban, amiket én tanulóvilágoknak nevezek. Ebből a világból, amiben élünk rengeteg olyan alsóbb világ keletkezik, amiben szó szerint tönkremegy a bolygó és csak azok jutnak fel, akik megtanulták a leckét. Mert ezek ilyen leckék és a tanulás is ilyen tanulás. Ha nem megy ezek nélkül, akkor ezekkel fog menni. A döntés most is ott van a kezedben, de már nem sok időd van az észbe kapásra, mert zárul a kapu közvetlenül az előtt, mielőtt a dolgok helyrehozhatatlanokká válnak.Ezek az alakok a szemedben menők? Érezd a saját bőrödön ennek következményeit.

Tekintélyuralmi rendszert mindig csak arra méltatlanok akarnak kiépíteni, különben kiépül az magától.

Ebben a vadezokapitalista környezetben az emberekbe emberi látószögön beérkező 'istenek' abban a tévhitben vannak, hogy megtehetik, tehát megteszik. Tenisz közben én is megtehetem, hogy szándékosan a másik testét célzom és itt a pont, mégsem teszem. Foci közben én is megtehetem, hogy szándékosan lerúgom az ellenfél legjobb játékosát és miénk a meccs, de mi lesz, ha a legközelebbi válogatott meccsen nem tud játszani, annyira lesérül? Ha tönkreteszek egy olyan értéket, mint ez a világ csak azért, hogy aztán engem csodáló bárányokon uralkodhassak, kivé válok? Ha ezek után kikövetelem magamnak azoknál a tiszteletet, akik ezt kívülről nézik, hiába vagyok elméletben egy isten, ha a gyakorlatban ennek épp ellenkezőjét bizonyítom.A felelősségre vonás nem marad el, csak átalakult. Ugyanis akadt ezek közül a fejünk felett egy értelmes is. Amikor látták, mire készülök, feltette azt a kérdést, hogy létezhet-e olyan konstrukció, amiben érdekemmé válik az életben maradásuk. Kiderült, hogy igen. A megoldást integráltam az ÉlményParkba, létrejött a Multiplex Vetítés és a holo szórakoztatás. Én pedig egy égi médiavállalkozó lettem. Megalapítottam az Élet Iskoláját, ahol ez a sok 'égi bunkó' nemesedhet és van rá idő, mert egy alsóbb világban akár évmilliókig is el lehet lenni, mielőtt szintet lép valaki. Én a helyetekben megragadnám annak lehetőségét, hogy még itt és most fejlődjek, mert ha már csak egy szint különbséget érek el az alsóbb világok között, nyerhetek több tízezer évet. Annak is örülök, hogy teljesen azonos céllal látjuk a közös jövőt, csak én a kijutást szigorú feltételekhez kötöm. A fizikai síkot ezek simán megsemmisítették volna, de nem jött össze és most ebben az Iskolában tanulnak.

Ha bűnözők (vagy az etikát hírből sem ismerő beavatkozó égi lények) kezére jut egy világ, ott a lopás a mindennapok természetes része. Bár látom a jeleit annak, hogy ezt a fizikai síkra is lehozzák, alapvetően a fejünk feletti világról beszélek, ahol az ember értékét az általa termelni képes energia adja. A karma, a személyiség, a különleges képességek, itt minden lopható. A gátlás a gyengék hülyesége egy gátlástalan világban, ahol a tisztességet és a becsületet kiröhögik. Ebben a helyzetben a korrekció is nehezebb, mert ha már ennyit engedtetek nekik, nem fogják csak úgy elengedni a zsákmányt és inkább bosszúból mindent tönkretesznek. Úgyhogy készüljetek a legjobbra és számítsatok a legrosszabbra, amit amúgy meg is érdemeltek, gyáva banda!A személyes energiavédelem igyekszik kiszűrni az értékes embereket, aminek megállapítását az Ember Tőzsde (E.T.) végzi. Ez egy olyan célprogram, ami minden egyes embernek egy szám formájában képes kifejezni az értékét általános és specifikus szempontok szerint. Az általános szempontok a galaktikus sztenderdeken és a természetes ésszerűségen alapulnak, a specifikusak a lekérdezés célja alapján mutathatnak egy egészen más értéket. Példa erre egy bérgyilkos, akinek az általános értéke nem túl magas, de a célirányos lekérdezés akár az élre is teheti. Minden egyes ember rendelkezik ilyen számokkal, ami amúgy menet közben is változhat, hiszen a mindennapi életünkben tanulhatunk, vagy követhetünk el ilyen értékeket módosító tetteket... és persze gondolatokat is. Mert egyáltalán nem mindegy, hogy a tudati hálózaton végigfutó ilyen impulzusoknak mennyire adja át magát az ember. Most ebben nem kívánok mélyebben belemenni, de ha ezt egy ilyen szakterületen dolgozó tudós olvassa, biztos talál elég információt és szikrát a további kutatásokhoz.

Ejtenék pár szót arról, te mit tudsz tenni a személyes energiavédelmedért, mert hiába van rajtad egy ilyen cucc, ha te közben hülye vagy. Persze akkor is működik és csinál valamit, de ha szándékosan rombolod az energiarendszeredet és nyitsz csatornákat magadból mások felé, másképp fog működni. Az esetek 85%-áért a szex felel. Itt semmi sem kötelező, mert a saját eredményjelző tábládon a te neved szerepel, ám jó tudnod pár dolgot. Az első az, hogy a szex = közvetlen energiatöltés és ha nem nézed meg kivel teszed, az pont olyan, mintha akárki mindenféle pendrive-okat tehetne a számítógépedbe. Persze tudom, hogy a szex az életben maradási ösztön után a második legerősebb emberi hajtóerő, ám ha valaki itt komolyan akar játszani, a halálfélelmen is túl kell jutnia. Ha valaki itt komolyan akar játszani, el kell kerülnie a házasságot, aminek nehézségi foka egyenlő azzal, mint élve átjutni egy aknamezőn. Mindkét nemnek meg van a maga nagy gyerekkori álma, a nőké a babázás, később az esküvő, a férfiaké a katonásdi, aztán hogy minden nőt megdugjanak. Ezeknek ellenállni egyenlő tűrni a csúfolódásokat a társadalom részéről, de ez sajnos egy később megtérülő befektetés, aminek akkor egyáltalán nem látszik a hozama.

Mivel a hozzáállásom a dolgokhoz építő-alkotó szellemű, ezért egy holokonzol által kis módosítást eszközöltem a Tízparancsolatba:Paráználkodhatsz, ha önmagadhoz méred a minőségetCsak ezzel nagyot változhat a világ!
Holo Install

Szemeiddel a képek mögé fókuszálj

Tanulás menedzser

Nagy az anyag, kicsi az emberi kapacitás


Személyes energiavédelem

Megvéd a barátoktól is


Kérdések és válaszok


7

Seventh Level

People used to the schools of the rational world are used to having a curriculum that they have to learn and then being held to account in the form of exams. You either pass this exam or you don't. You either pass it or you fail it. But when your mind is elevated and the other hemisphere of the brain you want to develop comes into the picture, it's a whole different world with a whole different educational ethos. In this other world, you've been testing constantly since birth. Examiners are not interested in what you know, but in what level you are at. There are no failures here, just getting in somewhere or getting in somewhere else. If you fail somewhere because you 'fail' there, that 'failure' becomes the key to getting in somewhere else.

You shouldn't be afraid that you won't be able to learn something because you already know everything you need to know at the finish line. The knowledge is already there, and the process is all about how much of your limited mind you can break down. The goal is not to remove all the barriers, but to get to the ideal level for you. Resist the urge to understand everything immediately, because the bigger picture takes time to make sense of. If you understood everything immediately, you would go insane. If you go insane, there will be no point in understanding everything, because the working connection between your all-understanding consciousness and your physical body will be broken, from which reason will disappear. The ideal for you is an excellent basis for progress when the next step becomes the ideal for you. The hierarchical inner command that drives you towards 'the more' and 'the higher' is wrong! It is wrongly issued, wrongly fitted to this environment. The intention behind it is the same as that of a person in trouble, 'whatever, just get help' and once one of them has arrived, the rest doesn't matter. This is not the only misunderstood celestial energy intention that is destroying this world. When we pollute our rivers, which pollute the seas and the garbage gets into the oceans, it is irresponsible human comfort that is behind it. Instead of hostility and scapegoating, we should first look within ourselves when we throw away our garbage rather than walk to the trash can. Because what is within you can only be changed within yourself, and if the angel that pours the garbage into the lower worlds is within you, then that is the only way to stop the process. The fact that thinking people are made to kneel before them from their childhood does not help the situation, it only removes the same discomfort that you used to keep away from yourself by force or hysteria. The world is an interconnected system built on elements, in which you never know which little person is the greatest of all, because everyone is just staring at the window of the outside world and wants to be the greatest there. Then the pants will be full, because it is easier to want to do it from an armchair in theory than to rise to the task and take on the responsibility.

It's absolutely fine if you want to be the greatest, as long as it involves doing your best to prepare for it. Being great doesn't mean living a life of luxury, living in a palace and not caring about the responsibilities of your power. Because in this case you are not great at all, you just look it!

Putting on a black belt doesn't make you a master, it just makes you look like one.


I, for example, feel nothing exalted in the fact that the masses are devoted to me and to maintain this I prefer to impoverish them so that they have no chance of replacing me. Unfortunately, many primitive people in this world have come to hold power that they understand neither the purpose nor the nature of, and what they understand is nothing more than what they want to understand from it. If you accept the power of such people over you, you are bringing them into your own world above you and there is nothing left but to pray for a saviour. Who would be a man in your eyes who would solve your problems instead of you and take your sins upon himself, only to have you look at him as a fool and commit them again. They have figured this out for themselves! Well I have solved that problem, just not the way you want me to, because I don't do anything instead of you. In fact, if you don't do anything for yourself, you'll just watch the consequences in one of the lower worlds, which I call the learning worlds. Out of this world we live in, there are many lower worlds that literally ruin the planet and only those who have learned their lesson will make it to up. Because those are the lessons and learning is that kind of learning. If you can't do without them, you will do with them. The decision is in your hands right now, but you don't have much time to wise up, because the gate closes right before things become irreparable.Are these figures in your eyes cool? Feel the consequences of this on your own skin.

In this wild-eso-capitalist environment, the 'gods' that enter people's minds from a human perspective are under the delusion that they can, and therefore do. I can do it while playing tennis, deliberately aiming at the other person's body, and here's the point, yet I don't. In football, I can do the same thing and deliberately kick the opponent's best player and we win the game, but what if he can't play in the next national team game because he's so injured? If I destroy an asset like this world just so I can lord it over sheep who admire me, who will I become? If I then demand the respect of those who look on from the outside, in theory I am a god in vain if in practice I prove the opposite.Accountability is not absent, it has just been transformed. For there is a sensible one of these over our heads. When they saw what I was about to do, they asked if there could be a construct in which it was in my interest for them to survive. It turned out that there was. I integrated the solution into ÉlményPark, Multiplex Projection and holo entertainment was created. And I became a celestial media entrepreneur. I founded the School of Life, where all these 'celestial jerks' can be ennobled and there is time, because in a lower world it can be millions of years before one can level up. If I were you, I would take the opportunity to evolve right here and now, because if I can make just one level difference between the lower worlds, I can gain tens of thousands of years. I'm also glad that we have exactly the same goal for the future, but I have strict conditions for getting out. They would have destroyed the physical plane, but it didn't work out and they are now studying in this School.

Only the unworthy want to build a system of authoritarianism, otherwise it will build itself.

When a world falls into the hands of criminals (or interfering celestial beings with no knowledge of ethics), theft is a natural part of everyday life. While I see signs of this being brought down to the physical plane, I am basically talking about the world above our heads, where the value of a person is the energy they can produce. The karma, the personality, the special abilities, everything here can be stolen. Inhibition is the stupidity of the weak in an unscrupulous world where decency and honor are laughed at. Correction is also harder in this situation, because once you've given them so much, they won't just let go of the loot and will instead destroy everything in revenge. So prepare for the best and expect the worst, which is what you deserve anyway, you bunch of cowards!Personal energy protection tries to filter out the worthy people, which is determined by the Exchange of People (E.T. because of the official Hungarian abbreviation). It is a purposeful program that can express the value of each person in the form of a number according to general and specific criteria. The general aspects are based on galactic standards and natural rationality, the specific ones can show a very different value based on the purpose of the query. An example is an assassin, whose general value is not very high, but a targeted query may put him/her at the top. Every single person has such numbers, which can change on the fly, as we may learn or commit actions in our daily lives that change these values... and, of course, thoughts. Because it makes no difference at all how much one gives in to such impulses running through the conscious network. Now, I don't want to go into this in any depth, but if a scientist working in this field reads this, he/she will find enough information and spark for further research.

I'd like to say a few words about what you can do to protect your personal energy, because you can't have holo protection if you're stupid. Of course it still works and does something, but if you deliberately destroy your energy system and open channels from yourself to others, it will work differently. 85% of the time it's sex. Nothing is mandatory here, because your name is on your own scoreboard, but it's good to know a few things. The first is that sex = direct energy charge and if you don't look at who you're doing it with, it's just like anyone putting all sorts of USB sticks in your computer. Of course, I know that sex is the second most powerful human drive after the survival instinct, but if one wants to play seriously here, one has to get over the fear of death. If you want to play seriously here, you have to avoid marriage, which is about as difficult as getting through a minefield alive. Both sexes have their big childhood dream, women have their big childhood dream of having a baby, then getting married, men have their big childhood dream of being a soldier and then fucking every woman. To resist these is to endure the taunts of society, but unfortunately it is an investment that pays off later, and the yield is not visible at all at the time.

Because my approach to things is constructive, I have made a small modification to the Ten Commandments by a holo console:You can fornicate if you measure quality by yourselfThat alone can make a big difference in the world!
Holo Install

Focus your eyes behind the images

Learning Manager

Large substance, small human capacity


Personal energy protection

Protects you from friends too


Questions & Answers


8

Nyolcadik Szint

Elérkeztünk egy izgalmas témához, ez pedig a gyógyítás és a gyógyulás. A téma azért izgalmas, mert amíg egészségesek vagyunk, nem nagyon izgat minket, ám ahogy beteggé válunk, a legfontosabbá válik.Amikor valaki gyógyítóvá válik, az hasonló lehet ahhoz, mint amikor az ember mesterré válik. Tegnap még nem voltam az, ma meg már az vagyok. Orvosként ez könnyebb, mert van egy diploma átadó ünnepség, ami ezt a határt fényesen megvilágítja, de hogy néz ez ki ez a tudomány keretein kívüli világban? A másik lényeges kérdés, hogyan illeszthető ez össze a pénzzel? Mert a gyógyításért ellenszolgáltatást kérni alapvetően ellenkezik az égi természettel.Ez utóbbival kezdem. Amikor arról beszélek, hogy egy gigantikus tudatrendezést hajtottam végre, az az egyik legkomolyabb gyógyításnak számít, ám hatása csak a galaktikus időléptékben értelmezhető. Az egyéni szinten mindig is igyekeztem elkerülni azt, hogy engem bárki gyógyítónak tekintsen, de sokszor végzek ilyet ismeretlen embereken, amikor az utcán megyek valahova. De kerültem már olyan helyzetbe, hogy emberek konkrétan kértek tőlem ilyet, ám pénzt ezekért soha nem kértem. Ha kérnék egy olyan dologért, aminek hatását csak évek múlva látják, akkor tulajdonképp az előzetes hitüket és bizalmukat kérném és aki emlékszik, a 7 rész kérdések és válaszok között, hasonló problémát jeleztem, csak fordított előjellel. A fejlettség egyik mérője az, hogy ha valamivel problémád van, annak akkor is problémának kell lennie, ha abból te húznál hasznot. A gyógyítás etikája az egyik leghomályosabb dolog, amivel eddig találkoztam. Még megfigyelő koromban én is voltam gyógyítónál és nagyon nem tetszett az, amikor a gyógyító azt mondta, hogy 'adjak annyit, amennyit gondolok', mert ebben benne van az a burkolt pszichológia, hogy ilyenkor az ember többet ad, mint amennyit szeretne. Felteszek itt egy kérdést. Ha az oldal alján ingyen kapott beavatás által te gyógyítóvá válsz, vajon mennyire etikus a gyógyításodért pénz kérned? Erre mondhatod azt, hogy engem senki sem kötelezett arra, hogy ilyesmit ingyen kitegyek a weboldalamra, te pedig megdolgoztál azért, hogy utána végigjártad a szükséges utat. Az égi ítéletnél erre nincs sablon, megfigyeléseim szerint minden attól függ, ki volt a beteged, akik a szemedben általában átlagemberek, de sose lehet tudni, hogy a kollektív szinten mi a helyzet. Mint mondtam szeretnek mindent a saját világaik szabályai szerint megítélni, amit sűrűn befolyásol a pillanatnyi hangulat. Az én ítélkezési rendszerem itt maga a megváltás, de erről sem tudok mit mondani, mert ez sem paragrafusokból, hanem paraméterekből, elvekből és filozófiákból áll. A magam esetében egyelőre két fő vonalon mozgok. Az egyik az ingyenes tömeggyógyítás, amit ugyanúgy el lehet rejteni, ahogy a politikai mágia teszi. A másik a kísérleti elvek. Például a gyógyításért a gazdagok sokat fizetnek, hogy ingyen gyógyíthassam a szegényeket. De ebből az lenne, hogy tömegek állnának előttem sorba és nem jutna időm semmi másra. A lenti holosugárzóval tulajdonképp hálót adok és nem halat, de erre meg az szokott lenni, hogy azzal a hálóval az emberek elkezdenek a profiért túlhalászni. A kísérleti elvek célja, hogy egyszer valaki rátaláljon a megoldásra, ami után ő lesz a viszonyítási alap mindenki más számára. Elárulok itt egy titkot, a nyolcadik fejezetnél vagyunk, tehát ezt már csak olyanok olvassák, akiknek elárulhatom. Ezekért a holo sugárzókért ha pénzt kérnék és az árat a piachoz viszonyítva állapítanám meg, nem lenne a bolygón olyan ember, aki meg tudná fizetni. Hogy ilyesmiket ilyen nyíltan kiteszek, annak is az a pszichológia az oka, hogy senki se hiszi el, hogy ilyen dolgokhoz csak úgy, ingyen hozzá lehet férni. Aki meg elhiszi (főleg azok után, hogy amit hiszel, neked az van), a gyakorlatban is igazolja, hogy ezt megértette.Bár az első kérdés tűnik a nehezebbnek, könnyű rá válaszolni. A helyzet hozza.

íezt a témát még biztosan nem veséztük ki, a kérdések és válaszok szekcióban tovább boncolgathatjuk. Az mindenesetre tény, hogy ez egy érzékeny terület a Két Világ között, amiben még lehet kísérletezni és nagyon könnyű hibázni. Abban, hogy 'annyit adok a gyógyításért, amennyit akarok' van egy nem kívánatos csavar, ez pedig az, hogy félelmet is gerjeszthet. Ez csak akkor működik, ha tényleg nem gond neked, hogy mennyi is az az annyi. Mert ha nem mindegy, egy kósza negatív gondolat, vagy egy kis sértettség elég ahhoz, hogy kárt okozzon a betegnek, ezért aki gyógyítónak áll, ezt az anyagi kérdést érdemes előtte jól körbejárva tisztázni magában.

A következő kérdéskör a gyógyítás elmélete és technikája. A tudomány álláspontja az, ha egy ilyen embernél nincs mérhető energia, akkor az egy kókler, sarlatán. Ebben benne lehet az, hogy a tudomány még nincs azon a szinten, hogy olyan eszközöket készítsen, amivel mérni lehet bizonyos energiákat. A másik a világ természetéből adódik, amit én úgy fogalmaztam meg, hogy:
a.) minden attól függ, mit tudsz és hiszel a világról
b.) a hologram úgy működik, hogy amit hiszel, neked az van
c.) mindig az öngyógyítás a legjobb és az a legjobb gyógyító, amelyik erre képes rávenni a beteget
Ebben az esetben én ha egy deka energiát nem adok át, ám rendkívül hiteles gyógyítóként jelenek meg előtte, akivel megtörtént a gyógyítás és ezt a beteg elhiszi, többet tettem érte, mintha ott ülnék órákig és adnám át neki a kozmikus energiát. Ez azt jelenti, hogy bár a tudománynak abban igaza van, hogy én effektíve nem csináltam a beteggel semmit, amit mérni lehetne, mégis kigyógyítom mondjuk a rákból, mert a színészi előadás hatására beindul nála a folyamat. Ezt a gyógyítók amúgy is ösztönösen csinálják, mert ugye ki az, aki bohócként megy oda. Ha van tehát gyógyerőd, akkor is érdemes kombinálni a kettőt.

A klasszikus gyógyítás egy hagyományos iskolában az, hogy a gyógyító átveszi a betegről magára a problémát, maga a gyógyítás pedig energiacserét jelent. Fölöttünk is csak ezt ismerik. Ám fölöttünk egyrészről nem nagyon élnek stresszes életet, másrészről a karmák sem ennyire szélsőségesek. Nem beszélve arról, hogy az egyénre sem úgy tekintenek, mint egy tőled független másik emberre, hanem úgy, hogy 'ő egy másik te'. Kollektív értelemben ha őt gyógyítod az olyan, mintha önmagadat gyógyítanád és itt lehet beleérezni abba, hogy itt tényleg egy egészen más rendszerről beszélünk.Ha te egy hozzád forduló igazi köcsögöt energiacserével gyógyítasz a pénzért, akkor egyrészről te magad is köcsöggé válsz, mert azok az energiák benned vannak. Ezzel mesterségesen belenyúlsz az illető tanulási folyamatába, mintha te vizsgáznál helyette. Aztán a végén az ítéletnél hiába mondod, hogy te jószándékból tetted, mert ez a hivatásod, egyrészről látják, hogy pénzért tetted, másrészről az ő értelmezésük szerint te a bűn mellé állsz, ezért osztoznod kell a büntetésben. Elméletileg van egy kiskapu, hogy jó szöveged van, de ahhoz egy másik igazsággal kell rendelkezned, amiben a tetteid igazolhatók. Nem véletlenül készítettem el ezt az új ítélkezési rendszert, ám az eddigi hited és az új rendszerrel kapcsolatos nemhited még simán odavihet téged ezekhez. Akik amúgy sem rajonganak az új dolgokért és mivel nincs elmekontrolljuk, még egy jó ideig meg is lesznek sértődve. Egy olyan átállás közben vagyunk, amiben vagy ide esel vagy oda, de sokkal jobban jársz, ha ezt az egész gyógyítást feladatként fogod fel és rejtve maradva az emberek előtt ingyen csinálod.

Ebben a holosugárzó csomagban megkapod a gyógyítóvá váláshoz szükséges keretrendszert, amit te töltesz meg tartalommal. Ez segít neked gyógyítóvá válni, ám nem mondja meg helyetted, hogy milyen gyógyító legyél és hogyan kell gyógyítanod. Ezek rugalmas, üres keretrendszerek, amik biztosítják a siker egyik felét, de a másikat neked kell hozzátenned. Egyáltalán nem úszod meg a magaddal való munkát és nem lesz ott minden hirtelen a kezedben varázsütésre. Illetve ott lehet, ha előtte már felkészültél és rendelkezel a gyógyításhoz szükséges érettséggel.Ha egy másik embert gyógyítasz, azzal minden esetben magadat is gyógyítod. A világ egy tükör. A kollektív értelmezéséről már szóltam pár szót, de vannak olyan emberek, akiket önmagad gyógyítására tudsz használni úgy, hogy:
1. kihasználod a különleges képességeiket és/vagy a hitüket
2. visszapattintod róluk önmagadra a saját gyógyításodra szánt energiákat
3. ha meg tudod csinálni, akkor ideiglenesen felerősíted őket és úgy az 1. pont


Attól függetlenül, hogy jótékonykodásból szoktam embereket gyógyítani, én racionális emberként a tömeggyógyításban hiszek. Ezt onnantól, hogy odaállsz 20 ember elé egészen addig viheted, hogy TV-n át néz téged az egész emberiség. Ha valaki rád gondol, azért vannak olyanok, akik ezt megérzik, mert egy energiaszál nyílik feléd, amin át kétirányú energiaáramlás folyik. Ahhoz, hogy te ilyen gyógyító legyél egy hosszú utat kell megtenned, amiben az első lecke megtanulni kontroll alatt tartani az érzéseidet és a gondolataidat. Eljutni a végéig nem könnyű és csak keveseknek sikerül, mert itt kockázatot és felelősséget kell vállalnod és már nem sokáig él az a rendszer, amit a spirituális maffia kínál, hogy azt ráterhelik a lúzerekre.Ha a legnagyobb megdöbbenéssel ebben a maffiában ráismersz a jó angyalokra, az is jusson eszedbe, hogy:A fejlődés és felemelkedés alatt sokkal könnyebb egy Rossz lény számára magába fogadni a jót, mint egy Jó lénynek a rosszat, már csak PR szempontból is.Nem beszélve arról, hogy rosszból jóvá válni mindig elismerést vált ki az emberekből, de nem úgy fordítva. Persze ebben is meg van az az egyensúly, hogy előtte viszont sokáig teljesen más a helyzet és van itt még valami. A Jó lények itt jöhetnek rá arra, hogy nem is olyan könnyű Rossz lénynek lenni, ha azt az ember felelősséggel végzi. Amikor olyan sátánistákat látok, akik ott bohóckodnak és annyit értenek ebből az egészből, hogy szabadon lehet rombolni, meg garázdálkodni, beléjük nézek és csak annyit látok, hogy azért lettek sátánisták, mert annyira félnek. Ez a félelem viszi őket félelmük tárgyához abban a téves feltételezésben, hogy ez majd megvédi őket a következményektől. Emberek! Sátán és a gonosz egy félreértésből fakadó babonás hit, ami azért létezik, mert ti megteremtettétek magatoknak a hitetekkel. A Jézussal kapcsolatos hitetek is téves, nem beszélve arról, hogy alapja egy kitalált történet. Ami tényleg működött a játék során, de nem működik annak végén. Ha a tudati visszatérése során azt kellene eljátszania, amit hisztek róla, abba mindenki belebukna!


Az angyalokkal gyógyítás is csak egy technika. megvettem az egyik ilyen angyalkártyát és tanulmányoztam. Felvetődött bennem a kérdés, hogy ha egy kártyával meg lehet hívni ilyen lényeket, akik úgy viselkednek, mint egy program, akkor lehet, hogy ez az egész is csak egy program. Akkor kitalálva, amikor az emberek még nem tudták, mi is az a program. Függetlenül attól, hogy a konzol másik oldalán tényleg angyalok vannak-e vagy sem. Ha a technika működik, akkor használd, de igyekezz használni az eszedet is és ne akarj annál többet tudni egy másik emberről, mint amennyi feltétlenül szükséges. Mert neked ezek az információk semmit sem jelentenek, de jelenthetnek másoknak, akik szemében mi sem könnyebb, mint egy gyógyítót használni hírszerzésre.

A belső kommunikáció a verbális kommunikáción túl információkkal is ellát el téged, ami megkönnyíti a gyógyítást. Úgy, hogy az emberi szintre egy olyan információ nem jut el, aminek nem kellene.Holo Install

Szemeiddel a képek mögé fókuszálj

Gyógyítás menedzser

Gyógyítónak lenni felelősség


Belső kommunikáció

Spirituális röntgen, CT, stb.


Kérdések és válaszok


8

Eight Level

We come to an exciting topic, and that is healing and recovery. It's a fascinating topic because while we are healthy we don't really care, but as soon as we get sick it becomes the most important thing.When one becomes a healer, it can be similar to when one becomes a master. Yesterday I was not, and today I am. It's easier as a doctor because there's a graduation ceremony that shines a light on this boundary, but what does it look like in the world outside of science? The other essential question is, how does this fit in with money? Because to ask for payment for healing is fundamentally against the nature of heaven.I will start with the latter. When I talk about having done a gigantic consciousness sorting, it is one of the most serious healings, but its effect can only be understood in the galactic time scale. On an individual level, I have always tried to avoid being seen as a healer by anyone, but I often do this on people I don't know when I am walking down the street. But I have been in situations where people have specifically asked me to do this, but I have never asked for money. If I were to ask for something that would only have an effect years later, I would actually be asking for their prior belief and trust and anyone who remembers, in the 7 part Q&A, I indicated a similar problem, but with the opposite sign. One measure of development is that if you have a problem with something, it must be a problem even if you would benefit from it. The ethics of healing is one of the most obscure things I have come across. When I was an observer, I used to go to a healer and I really didn't like it when the healer would say 'give as much as I think you should', because there is an implicit psychology in that, that you are giving more than you want to. I am asking a question here. If you become a healer through the free initiation at the bottom of the page, how ethical is it to ask for money for your healing? You might say to that that I was not obliged to put something like that on my website for free, and you earned it by going the extra mile. There's no template for this in celestial judgement, my observations are that it all depends on who your patients were, who in your eyes are generally average people, but you never know what the collective level is. As I said they like to judge everything by the rules of their own worlds, which is often influenced by the mood of the moment. My system of judgement here is salvation itself, but I cannot say anything about that either, because it is not made up of paragraphs, but of parameters, principles and philosophies. For myself, I am moving along two main lines for the time being. One is free mass healing, which can be hidden in the same way as political magic. The other is experimental principles. For example, the rich pay a lot for healing so that I can heal the poor for free. But that would result in crowds of people queuing up in front of me and I would have no time for anything else. With the holo emitter below I am actually giving you a net and not a fish, but what happens is that with that net people start overfishing for the profit. The purpose of the experimental principles is that once someone finds the solution, they become the benchmark for everyone else. I'm going to let you in on a secret here, we're on chapter eight, so this is only being read by people I can tell. If I were to charge money for these holo emitters and set the price relative to the market, there wouldn't be a person on the planet who could afford them. Part of the reason I put such things out in the open is the psychology that no one believes that you can just get access to such things for free. And those who do believe it (especially after what you believe you have), prove in practice that they understand it.Although the first question seems the hardest, it is easy to answer. The situation brings it.

Although we have certainly not yet explored the topic, we can do so further in the Q&A session. In any case, the fact is that this is a sensitive area between the Two Worlds, where it is still possible to experiment and very easy to make mistakes. There is an undesirable twist to 'give as much as I want for the cure', and that is that it can also inspire fear. It only works if you really don't care how much is how much. Because if it does matter, a stray negative thought or a little resentment is enough to cause harm to the patient, so anyone who is a healer should have this material issue well circumscribed within themselves beforehand.

Next is the theory and technique of healing. The scientific view is that if such a person has no measurable energy, he is a quack. This may involve the fact that science is not yet at the stage of making instruments to measure certain energies. The other is the nature of the world, which I have put it this way:
a) everything depends on what you know and believe about the world
b) the hologram works in such a way that what you believe is what you have
c.) self-healing is always the best and the best healer is the one who can make the patient do it
In this case, if I don't give an ounce of energy, but I present myself as a highly credible healer who has been healed and the patient believes it, I have done more for them than sitting there for hours giving them cosmic energy. This means that even though science is right that I have not actually done anything to the patient that can be measured, I am curing him of, say, cancer, because the acting has triggered the process. That's what healers do instinctively anyway, because who goes there as a clown. So even if you have healing powers, it's worth combining the two.

Classical healing in a traditional school is that the healer transfers the problem from the patient to him/herself, and the healing itself is an exchange of energy. That is the only way it is known above. But above us, on the one hand, they don't live very stressful lives, and on the other hand, the karmas are not so extreme. Not to mention that the individual is not seen as another person independent of you, but as 'another you'. In a collective sense, healing him/her is like healing yourself, and here you can understand that we are really talking about a very different system.If you heal a real faggot who comes to you by exchanging energies for money, then on the one hand you become a faggot yourself because those energies are inside you. You are artificially interfering with their learning process, as if you were taking an exam for them. And then at the end, at the sentencing, even if you say you did it out of good intentions, because that's your vocation, on the one hand they see that you did it for money, on the other hand, according to their interpretation, you are on the side of the sin, so you have to share the punishment. Theoretically, there is a loophole, you have a good speech, but you have to have a second truth to justify your actions. I didn't create this new sentencing system for nothing, but your current beliefs and disbelief in the new system could still get you to these. Those who are not a fan of the new things anyway, and because they have no mind control, will be offended for quite some time. We are in the middle of a transition where you either fall here or there, but you are much better off if you take this whole healing thing as a task and do it for free, hidden from people.

In this holo-beam package, you get the framework you need to become a healer, and you fill it with content. It helps you become a healer, but it does not tell you what kind of healer you should be or how you should heal. These are flexible, empty frameworks that provide half of the success, but you have to add the other half. You don't get away with working with yourself at all and it won't all suddenly be there in your hand magically. Or it can be there if you're prepared beforehand and have the maturity to heal.In any case, when you heal another person, you are healing yourself. The world is a mirror. I have already said a few words about the collective interpretation, but there are people you can use to heal yourself:
1. using their special abilities and/or beliefs
2. bouncing the energy from them back to yourself for your own healing
3. if you can do it, you can temporarily amplify them and so point 1

Even though I cure people out of charity, as a rational person I believe in mass healing. You can take that from standing up in front of 20 people to having the whole of humanity watching you on TV. If someone thinks of you, there are people who can sense this because an energy thread opens up to you, through which a two-way stream of energy flows. To be such a healer you have a long way to go, the first lesson of which is to learn to keep your feelings and thoughts under control. To get to the end is not easy and only a few succeed, because here you have to take risks and responsibilities and the system that the spiritual mafia offers to impose on losers is not long for this world.If you are most dismayed to find out about the good angels in this mafia, remember this:During progress and ascension it is much easier for a Bad Being to embrace the Good, than for a Good Being to accept Bad, if only from a PR standpoint.Not to mention that going from bad to good always gets people appreciation, but not the other way around. Of course, there is a balance in this too, but before that it's a completely different situation for a long time and there's more. Good Beings may find here that it is not so easy to be a Bad Being if one does it responsibly. When I see Satanists who are clowning around and understand so much of this that they are free to be destructive and vandalize, I look into them and all I see is that they have become Satanists because they are so afraid. That fear leads them to the object of their fear in the mistaken assumption that it will protect them from the consequences. People! Satan and evil is a misguided superstitious belief that exists because you have created it for yourselves with your beliefs. Your beliefs about Jesus are also wrong, not to mention that they are based on a made up story. Which actually worked during the game, but doesn't work at the end of it. If he had to act out what you believed about him during his consciousness return, everyone would fall for it!


Healing with angels is also just a technique. i bought one of these angel cards and studied it. The question came to my mind that if a card can be used to summon such beings who behave like a program, then maybe it is just a program. Invented before people knew what a program was. Regardless of whether or not there really are angels on the other side of the console. If the technology works, then use it, but try to use your brain and don't want to know more about another person than is absolutely necessary. Because that information means nothing to you, but it can mean something to others, who find it easier than using a healer for intelligence gathering.

Internal communication provides you with information beyond verbal communication, which facilitates healing. In a way that information that shouldn't get to the human level does.
Holo Install

Focus your eyes behind the images

Healing Manager

Being a healer is a responsibility


Internal communication

Spiritual X-rays, CT scans, etc.


Questions & Answers


9

Kilencedik Szint

Válaszút elé érkeztél. Mit értesz azon, hogy álommeló?

Két értelme van. Az egyik kifelé visz ebből, a másik befelé. Kinn munkavégzést jelent olyan területen és/vagy környezetben, amire elmondhatod, hogy erről álmodtál. Nem vagyunk egyformák, ezért erre nincs sablon. A szép nők se tetszenek mindenkinek.

Ha már szóba hoztam, érdemes egy kis kitérőt tennem a szépség működésére. Megfigyeltem ugyanis azt, hogy sok szép nő felé zavaró érzéseim támadtak és eljutottam oda, hogy észrevettem rajtuk kevésbé szép részeket. Ezek többségét felül kellett bírálnom magamban, mert nem értettem velük egyet, viszont nem értettem, ezek a gondolatok bennem miért is keletkeztek. Arra jöttem rá, hogy ezeket maguk a nők gerjesztik és utána ezeket a gondolati mintákat (de nevezhetjük félelemnek is) kisugározzák magukból. Egy férfinak eszébe nem jutna az, hogy ilyen részleteket ilyen aprólékossággal vizsgáljanak, ám kénytelenek lesznek, ha ezek a rezgések őket elérik. Hogyan válhatsz szebbé? Hogyan tudod kihozni magadból ilyen értelemben a legtöbbet? Egyáltalán ne foglalkozz ezekkel. Ha téged nem érdekel, a férfiakat se nagyon fogja és nem is éri őket olyan hatás, hogy ezzel foglalkozzanak. De ha valami téged zavar, azt a férfiak is megérzik és mivel folyamatosan találod magadban a hibákat, ők is találni fognak... mert tőled kapják hozzá a jelet. És ha téged valami zavar, őket is zavarni fogja.A férfiak természete az, hogy a szépséget keresik a nőkben, ám a szépség a teljességnek csak egy szelete. Szépséggel meg lehet fogni valakit, ám nem elég, ha meg is akarod tartani. Ha ennyi energiát fordítasz a hibák keresésére, miért önmagadon és miért nem önmagadban keresed? Biztos vagyok abban, hogy mindenkinél lenne elég fejleszteni való. A konditerem, a fitness és a sport alkalmas arra, hogy a külső változás mellett belső változásokat is előidézzenek, hiszen olyan nehézségek jönnek szembe, amiken át lehet jutni. Ezt a plasztikai sebésznél nem kapod meg. Ami önbizalmat onnan kapsz, azért nem tettél semmit és ez később jöhet rosszul.Ami az én programjaimat illeti, itt annak is kell lenni, nem elég annak csak látszani. A szépség egy tök jó dolog, ám egy idő után az emberek mindent megszoknak és ekkor egy új szépség bármikor lecsaphat rád. Hogy lehet kivédeni? Egyrészről ésszel, másrészről természetességgel. A természetességben az a mágia, hogy nincs benne mágia. Felteszek egy kérdést és itt az oka a sok rossz házasságnak. Ha valóban az igazit keresed, az hogy derül ki? Mert úgy biztosan nem, ha varázserőt használsz. Mivel minden az elméből indul ki, amit a világ csak visszatükröz neked, gyakorlatilag minden mágia, amivel a fentebb említett módon akár öngólt is rúgni lehet.

A kis kitérő után vissza a témánkhoz. Ha nem a külvilágban elérhető ideális munkáról van szó, akkor mit is jelent az a kifejezés, hogy álom meló? Amikor választás elé állítottalak, egy trükkhöz nyúltam, amire a legjobb példa az a kérdés, hogy teremtés volt, vagy evolúció? Na melyik volt szerinted? Mert a helyes válasz lehet egy harmadik is, teremtés és evolúció. Fura, hogy nem vallásos emberként a teremtésről beszélek, ám hogy másképp nevezhetném más szóval a holo installációt? Ez egy hologram, gyakorlatilag egy igen fejlett játékprogram, ami a benne játszók számára elvesztette játék jellegét és az lenne a feladat, hogy önmagadban ezt a játék jelleget állítsd vissza úgy, hogy onnan indulsz, hogy a játék nem való egy komoly emberhez. Dehogynem való! Én az utóbbi évtizedben rendkívül komoly munkát végeztem (egy részét álomban), ám amikor ébren voltam, ezt a komolyságot egyfajta könnyed humorral ellensúlyoztam és így tartottam magam egyensúlyban. És ez az az egyensúly, amire az itt beavatkozó 'isteneknek' is nagy szükségük van, csak mivel ők b*tt komoly istenek, még nem ébredtek ennek tudatára.

Az ÉlményParknak van három alapköve. Az egyik a jogosultsági rendszer, ami csak azt engedi neked, amihez közöd van. Közöd lehet úgy is valamihez vagy valakihez, hogy teszel erről. Ám most már nem lehet csak úgy kisasszolni belőle, mert holojátékba lépsz, aminek meg vannak a belépési és kilépési szabályai. Amik egyike, hogy mégis meg lehet csinálni, ha ismered a lehetőségét. Például akkor, ha úgy tudtad, hogy csak egy jelentéktelen emberre kaptad a megbízást, erre kiderül, hogy ha ezeket tudod, sose vállaltad volna el. Én is jobban járok így, mert közben kísérletet végzek a hülyeség és a bátorság közötti különbségek meghatározására és az csak úgy megy, ha csak az ideális tesztalanyok maradnak. Ám a szándékait senkinek sem érdemes elfojtania, de célszerű azokat rendesen leparamétereznie. Főleg azokat a szándékokat, amiket az ember gyerekkorában vagy olyan rég fogalmazott meg, hogy már el is felejtette. Mint azokat a tinédzserkori szeánszokat, ahol az ott kiadott szándékok most kelnek életre.A másik ilyen alapkő a gumimaci© system, amire több értelmezés is született. A kedvencem ezek közül az, hogy az illetők teljesítménye sokkal jobb, ha mást tudnak és hisznek. Így olyan rendkívül komplex műveletekre is alkalmas vagy, ami különben magas szakmai felkészültséget feltételezne. Itt is a titok, vajon ti, lényegében nulla tudással hogyan lesztek mégis képesek arra, hogy azt a feladatot, amiről elfelejtkeztetek, mégis hogyan tudjátok elvégezni az utolsó pillanatban. Ne aggódjatok és aludjatok sokat!A harmadik alapkő a Rózsaszín Gömb. Ez egy amolyan dramaturgiai menedzser, ami korrigálja a nem tudásból eredő és később biztosan megbánt indulatokat és szándékokat... még a tanulópályákon is. Aki látja, tapasztalja ki. Amilyen az színárnyalata és a fényessége, olyan a minősége és az ereje. A piros árnyalat az indulatoké, a lila a szándékoké.

Végezetül egy olyan kapu elé kerülhetsz, ami akár most is elindíthatja neked a játékot, mert nem vagy az a típus, aki olvasgatja a weboldalaimat, majd megfogadva a tanácsomat visszatér a saját életéhez, hogy megvárja, amíg az itt elhangzottak leülepednek és beépülnek.


BELÉPÉS

Nem kötelezőHolo Install

Szemeiddel a képek mögé fókuszálj

Álom meló

Ez vagy az, de lehet ez is és az is


Szándék menedzser

Segít abban, hogy úgy is legyen, ahogy te értetted
És abban, hogy ne úgy legyen ahogyan nem értetted


Kérdések és válaszok


9

Ninth Level

You have reached a crossroads. What do you mean by a dream work?

It makes two senses. One takes you out of this, the other takes you in. Outside means working in a field and/or environment that you can say you've dreamed of. We are not all the same, so there is no template for this. Beautiful women don't appeal to everyone either.

While I'm on the subject, it's worth taking a digression on how beauty works. I've noticed that I've become disturbed by many beautiful women, and I've come to notice less beautiful parts of them. I had to overrule most of these in myself because I did not agree with them, but I did not understand why these thoughts had arisen in me. What I realised was that they were triggered by the women themselves and then they emitted these thought patterns (but you could also call it fear). It would not occur to a man to examine such details with such meticulousness, but they are forced to when these vibrations reach them. How can you become more beautiful? How can you make the most of yourself in this sense? Don't bother about these things at all. If you don't care, men won't care very much, and they won't be affected enough to care. But if something bothers you, men will sense it and because you are constantly finding faults in yourself, they will too... because you give them the signal. And if something bothers you, it will bother them.It's in the nature of men to look for beauty in women, but beauty is only a slice of wholeness. You can hold someone with beauty, but it's not enough if you want to keep them. If you spend so much energy looking for flaws, why look at yourself and not within yourself? I'm sure there's enough room for improvement in everyone. Gym, fitness and sport have the potential to bring about internal changes as well as external change, as you are faced with difficulties that you can work through. You don't get that at the plastic surgeon. What self-confidence you get from there is because you didn't do anything and that can come in bad later.As far as my programme is concerned, you have to be, it's not enough just to look like to be. Beauty is a good thing, but after a while people get used to everything and then a new beauty can strike you at any time. How can you avoid it? With reason on the one hand and naturalness on the other. The magic of naturalness is that there is no magic in it. I ask you a question and here's the reason for many bad marriages. If you're really looking for the right one, how do you find out? Because you certainly don't find it by using magic. Since everything comes from the mind, which the world just reflects back to you, virtually all is magic, which you can even use to score a self-goal as mentioned above.

After this short digression, back to our topic. If we're not talking about the ideal job available in the outside world, what does the term dream work mean? When given a choice, I used a trick, the best example of which is the question, was it creation or evolution? Which do you think it was? Because the correct answer could be a third, creation and evolution. It's funny that as a non-religious person I'm talking about creation, but how else can I call the holo installation by another word? It is a hologram, basically a very advanced game program, which has lost its game character for the people playing it, and the task would be to restore this game character in yourself by starting from the point that the game is not suitable for a serious person. Of course it is! I have been doing extremely serious work (some of it in my sleep) for the last decade, but when I was awake I balanced this seriousness with a light humour and kept myself balanced. And that is the balance that the 'gods' intervening here need very much, only because they are f*cking serious gods, they are not yet awake to it.

The ÉlményPark has three cornerstones. One is the entitlement system, which only allows you to do what you have access to. You can be involved with something or someone by doing something about it. But now you can't just slip out of it because you're entering a hologame that has rules for entry and exit. One of which is you can still do it, if you know the option. For example, if you knew you were only assigned to an insignificant person, it turns out that if you knew these things you would never have taken it. I'm better off doing it this way, because in the meantime I'm conducting an experiment to determine the difference between stupidity and courage, and the only way to do that is to keep only the ideal test subjects. But no one should suppress their intentions, but it is advisable to parameterise them properly. Especially those intentions that were formulated in childhood or so long ago that they have been forgotten. Like teenage seances, where the intentions expressed there are now coming to life.The other such bedrock is the gumimaci (gummi bear)© system, which has been interpreted in several ways. My favourite of these is that people perform much better when they know and believe otherwise. This makes you capable of highly complex operations that would otherwise require a high level of professionalism. Here again, the secret is how you, with essentially zero knowledge, can still be able to perform the task you forgot to do at the last minute. Don't worry and get plenty of sleep!The third foundation stone is the Pink Sphere. It is a kind of dramaturgical manager that corrects the impulses and intentions that arise from not knowing and will surely be regretted later... even in the learning paths. Those who see it, experience it. As is its hue and luminosity, so is its quality and strength. The red hue is for the emotions, the purple for the intentions.

Finally, you may be at a gateway that could even start the game for you now, because you are not the type to read my websites and then take my advice and go back to your own life to wait for what I have said here to settle and sink in.


ENTER

OptionalHolo Install

Focus your eyes behind the images

Dream Work

This or that, but it can be this and that


Intention manager

Helps you to do it the way you mean it
And not the way you didn't mean it


Questions & Answers

X

Level ? Szint


Kérdések és válaszok

Questions & Answers


Csak nézz rá és már kész is vagy
Just look at it and you're done

ÉlményPark emitter


Multiplex holoinstall


Energy Bank


Hologame holoinstall