Hangarian version | Magyar verzió

If the world was a holographic adventure game, what would you call your everyday life?

Holo Game

In this interpretation of the world, you, the player, can also start holo games.
You have been doing it instinctively, but now you can learn to do it consciously.

If anyone wants to win without playing, they don't deserve the Game.
Some holo games can be played across lifetimes and realities.
Besides the power gained, the Mirror Admin also influences the Game.

"You can push the boundaries of the mystical by understanding the following. If the world has a holographic structure, then the Eastern philosophies and Western spiritual movements are right that "the world is an illusion", they just can't explain it to the average person. Apart from the fact that none of them have really made any effective attempt to do so, this may be because they have not had the modern technology to draw on as an example. If there were no Matrix film, how could the ability of consciousness to project the physical world be explained? It could be explained in a book, which only those who want to go deeper into it would read, but I can only point to the film, which almost everyone has seen and most of them understand. To me, all I have to say is that if you imagine the world as if it were a holographic video game you live in = play in, you can understand in a minute what would take about 3 years in a traditional esoteric training. Because this understanding comes to your brain from the rational side, which can transmit it to your other brain hemisphere. The other way around would be much more difficult and that's how you understand what knowledge you are in the antechamber of. Think about it, if you've seen a computer adventure game, you know almost everything, you just need to think a bit more."

Excerpt from here


English version

Ha a világ egy holografikus kalandjátékprogram, hagyon neveznéd a mindennapi életedet?

Holo Játék

Ebben a világértelmezésben te, a játékos is indíthatsz holo játékokat.
Ösztönösen eddig is ezt tetted, de most megtanulhatod tudatosan is.

Ha valaki játék nélkül akar nyerni, az nem érdemli a játékot.
Néhány holo játék életeken és valóságokon keresztül játszható.
A megszerzett hatalom mellett a Tükör Admin is befolyásolja a Játékot.

"A misztikum határait úgy tudod tovább tolni, ha sikerül megértened a következőt. Ha a világ holografikus szerkezetű, akkor a keleti filozófiáknak és a nyugati spirituális irányzatoknak igazuk van, hogy "a világ illúzió", csak nem képesek az átlagembernek elmagyarázni. Azon túl, hogy erre nem igazán tett egyik sem hatékony kísérletet ennek az lehet az oka, hogy nem állt rendelkezésükre a modern technológia, ahonnan példát hozhatnának fel. Ha nem létezne a Matrix című film, vajon hogyan lehetne elmagyarázni a tudat képességét a fizikai világ vetítésére? Egy könyvben el lehetne, amit csak azok olvasnák, akik ebbe mélyebben akarnak belemerülni, így viszont elég csak ráutalnom a filmre, amit szinte mindenki látott és többségük meg is értett. Nekem csak annyit kell mondanom, hogy ha elképzeled a világot, mintha az egy holografikus videojáték lenne, amiben benne élsz = játszol, egy perc alatt megértheted azt, ami kb. 3 évbe telne egy hagyományos ezoterikus képzés során. Mert ez a megértés a ráció felől éri az agyadat, ami ezt közvetíteni is tudja a másik agyféltekédnek. Fordítva sokkal nehezebb lenne és így értheted meg azt, milyen tudás előszobájában vagy. Gondolj bele, ha láttál már számítógépes kalandjátékot, akkor szinte mindent tudsz, csak egy kicsit még gondolkoznod kell rajta."

Részlet innen


1

Első Szint


Ezek a szintek nem a menőségről szólnak, hanem az optimális játékélményről. Ha a külvilágban élsz és arról nem is szeretnél lemondani, az egészen pontosan megfelel annak, amiért a fizikai sík létezik. Élheted tovább a mindennapi életedet, de ez nem zárja ki azt, hogy ebben az üzemmódban ne tudnál javítani pár dolgon, amiről esetleg nem is tudtad, hogy megteheted.Amikor a boldogság kulcsát keresed egy pénzcentrikus anyagi világban, alapvetően két út áll előtted. Vagy nekiállsz magad ezt a kulcsot megtalálni, elgondolkodsz azon, mi mennyire fontos az életedben és eszerint határozod meg az értékrendet, ami szerint élni akarsz. Ez az út tele van tanulással, mert csak a kudarcok útján lehet rájönni arra, a célok közül melyek a te valódi céljaid és melyek azok, amiket a megfelelés okán vettél át másoktól. Amikor állást keresel, vajon mi számít igazán? A jó munkahelyi légkör? A jó fizetés? Hogy azzal foglalkozz, ami tényleg érdekel téged? Miért nem mindegyik egyszerre?A másik út a spiritualitás felé vezet, aminek hivatalos képviselői az egyházak. Az ember társas lény és szeret közösséghez tartozni. Közösség kétféle lehet. Olyan, amelyikbe beleszületsz és az, amit magad választasz. Sokszor kell kompromisszumot kötni, mert ha például elmész egy új munkahelyre vagy egy sportklubba, ott sem te választod a közösség tagjait, ám az már a te döntésed, kit tekintesz barátnak. mert a barátaid téged minősítenek. Aki a spiritualitás felé fordul, tudatosan vagy ösztönösen abban bízik, hogy létezik egy felettes hatalom, ami képes neked segíteni vagy megadni azt, amit szeretnél. A hit sok emberen segített már.Itt lehetőséged van arra, hogy inspirációt szerezz, kapj néhány fura tanácsot és felszedj olyan energiákat, amik segítségével rátalálhatsz arra az útra, ami az ideális jövőd felé visz.


Az Élet Iránytűje

Bármilyen élethelyzetben, bármilyen döntés előtt alkalmazható technika

Akkor csináld, amikor úgy érzed, hogy az elméd nyugodt. Ha úgy látod, hogy erre nincs lehetőséged, mert például feszült helyzetben vagy, akkor javaslom a kora reggeli órákat vagy a lefekvés utáni félálom előtti időt. Ezt megteheted mind gondolatban, mind pedig úgy, hogy ezt a négy dolgot felírod egy papírlapra és alájuk írod a saját gondolataidat.

ÉrdekÉrzésVágyGondolat
............
............
............

A legaljára pedig tegyél egy X-et, ha úgy érzed, hogy a döntésed az IGEN és hagyd üresen, ha a válaszod a NEM. Akkor vagy a helyes úton, ha a lap alján négy X-et látsz, akkor is, ha az út egy nagy baromságnak tűnik. Minél kevesebb X-et látsz, annál inkább vagy külső befolyás alatt és annál inkább manipulálnak.


Ima frissítés

Verbális kód a Kereszténység nevű holojátékban

Nem vagyok vallásos, sőt meg sem vagyok keresztelve. A spirituális világot a holografikus elméletet követve tanulmányozom és megragadok minden lehetőséget annak kutatására. Így adódott, hogy egyszer életemben először elmondtam a Miatyánkot és megfigyeltem, mi történik. Felhívnám azok figyelmét arra, akik mélyebb tudatszinten is elmondták már életükben ezt az imát, hogy igyekezzenek mihamarabb frissíteni a következőre:

Miatyánk 2.0 | célszerű erre a világra értelmezni, ahol ha csak a mindennapi kenyér van, akkor eddig senki sem gondolt például a csekkekre és a szerelőre, de a 2.0 már igen
Miatyánk Pro | erre azoknak érdemes gondolatban frissíteni, akik képesnek érzik magukat arra, hogy ne váljanak a pénz rabjává és példát mutassanak arra, hogy nem csak a szegénységben lehet az ember boldog


Holo Install

Szemeiddel a képek mögé fókuszálj

Auto Holo Játék Generátor

Nevében minden benne van


Holo Játék Holo Install

Rendbe teszi a már futó holojátékaidat és kereteket ad nekik
Később magad is tudni fogod a kezelését

1

First Level


These levels are not about coolness, but about the optimal gaming experience. If you live in the outside world and don't want to give it up, that's exactly why the physical plane exists. You can go on with your daily life, but that doesn't mean you can't improve things in this mode that you didn't know you could do.When you are looking for the key to happiness in a money-centred material world, there are basically two paths. Either you set out to find that key yourself, reflect on what is important in your life and define the values you want to live by accordingly. This is a learning journey, because it is only through failure that you can find out which goals are yours and which are the ones you have taken from others to meet. When you are looking for a job, what really matters? Is it a good working atmosphere? The good money? Doing what really interests you? Why not all at once?The other way is towards spirituality, of which the churches are the official representatives. Man is a social being and likes to belong to a community. There are two kinds of community. One you are born into and one you choose. There are many compromises to be made, because when you go to a new job or a sports club, for example, you don't choose the members of the community, but it is your choice who you consider a friend. Those who turn to spirituality trust, consciously or instinctively, that there is a higher power that can help you or give you what you want. Faith has helped many people.Here's your chance to get inspired, get some quirky advice and pick up energies that can help you find the path to your ideal future.


Compass of Life

A technique that can be used in any situation, before any decision

Do it when you feel your mind is at ease. If you feel you don't have that opportunity, because you're in a tense situation, for example, I suggest the early hours of the morning or the time before half asleep after bedtime. You can do this both in your mind and by writing down these four things on a piece of paper and adding your own thoughts.

InterestFeelingDesireThought
............
............
............

Put an X at the bottom if you feel your answer is YES and leave it blank if your answer is NO. You're on the right path if you see four Xs at the bottom of the page, even if the path looks like a load of bollocks. The fewer X's you see, the more you are under outside influence and the more you are being manipulated.


Prayer update

Verbal code in a hologame called Christianity

I am not religious, and I am not even baptised. I study the spiritual world following the holographic theory and take every opportunity to explore it. It so happened that I said the Lord's Prayer for the first time in my life and observed what was happening. I would like to call the attention of those who have already said this prayer in their lives at a deeper level of consciousness to try to update for the next one as soon as possible:

Lord's Prayer 2.0 | should be interpreted for this world, where if you're just your daily bread, no one has ever thought about, for example, cheques and the mechanic, but 2.0 does
Lord's Prayer Pro | it is worth refreshing the minds of those who feel capable of not becoming a slave to money and of setting an example that poverty is not the only way to be happy


Holo Install

Focus your eyes behind the images

Auto Holo Game Generator

It has it all in its name


Holo Game Holo Install

Tidies up your existing holo-games and gives them frames
You'll know how to manage it yourself later

2

Második Szint


Amikor valaki érdeklődik a spiritualitás iránt, ezt csak nagyon kevesen nem teszik gyakorlati szemszögből, azaz ilyenkor mindenkit elsősorban az általa megszerezhető hatalom érdekel. Ha mindenkit ez a hatalom érdekel, akkor leszögezhető, hogy a világ megismerésének ezen szintjén ez tekinthető normálisnak. Az ezzel a probléma, hogy amikor hatalomról beszélünk, közel sem mindenkinél ugrik be az azzal járó felelősség és ez azért probléma, mert a világ megismerésének ezen szintjén nagyon kevés információval rendelkezel az ellenhetó erőkről. De milyen hatalom is ez? A szándékaid érvényesítésének hatalma.Ez is az első olyan pont, ahol következtetni lehet az egyes ember minőségére. Ki mit ért a hatalom fogalma alatt. A szabadságot? Vajon a te szabadságod milyen hatással lenne mások szabadságára? A mások feletti uralmat? Mi lenne a célod ezzel? Ezek azért lényeges kérdések, mert ahogy elindulsz ezen az úton és először kerülsz kapcsolatba a kollektív tudat szintjeivel, biztosan előjön az az elvakító érzés, hogy te vagy a világ legnagyobb varázslója. Nem, nem vagy az, de még az lehetsz az időnek egy másik pontján, ha rendelkezel az ehhez szükséges külső és belső feltételekkel. Ahogy elkezded érezni, hogy hatással vagy a világra, sose felejtsd el, hogy még tanulsz és ez jusson eszedbe akkor is, amikor tesztelgeted a képességeidet.A meditációim során tettem pár érdekes megfigyelést. Ezek egyike az, hogy a fejlődés íve egy spirál és bármit teszel, az veled fog megtörténni, amikor a spirál más felére érsz. Ráadásul ez a világ tele van eltérő civilizációkkal, amiknek eltérő szabályai és szokásai vannak, amiket nem feltétlenül ismersz és ez igaz a fejed feletti szintekre is. Hogy elkeüld az ezzel járó kellemetlenségeket, megosztom veled az egyik olan tanácsomat, amit nem véletlenül emelek ki vastag betűkkel:Ne tegyél mással olyat, aminek te sem örülnél, ha más tenné teveled és akkor olyan nagy baj nem érhet téged.


A tanulásod második szintjén rájöttél, hogy vannak olyan képességeid, amik másoknak láthatóan nincs és ez szeretnéd a magad javára kiaknázni a mindennapi életben, tehát arra szeretnéd használni, hogy érvényesülj a világban. Ez az érvényesülés alapvetően kétféle lehet. Kaland és/vagy karrier. A kettőt egyetlen dolog választja el egymástól, mennyire fontos neked a társadalomban betöltött pozíciód. Mert ha fontos, az leszűkíti a kaland lehetőségeit, ugyanis ebben az esetben állandóan figyelned kell arra, hogy ne kerülj olyan helyzetbe, ami azt veszélyeztetné. Szükséged lesz tehát a holoGPS-re, amiben beállíthatod azt, hogy az ilyen veszélyhelyzeteket elkerüld.A holoGSP egy olyan holoapp, amit gondolatban tudsz elindítani és úgy, hogy kijelölöd a célt, valamint meghatározod azt, miket szeretnél elkerülni és miket szeretnél érinteni az oda felé vezető úton. Mivel ez egyenő az önvezetéssel, más szóval a rajt - cél önprogramozással, ez kezdőként nem mindenkinek megy elsőre, ezért lett létrehozva a holoGPS holoapp, ami már eleve tartalmazza ezeket az érintendő és elkerülendő dolgokat egy olyan ember szemével, aki nem szeretne kellemetlen helyzetekbe kerülni és szeretné érinteni a kellemes dolgokat. Szeretném leszögezni, hogy ez nem jelenti azt, hogy nem kerülsz kellemetlen helyzetbe és minden kellemes állomást érinteni fogsz, ugyanis ez az app nem áll a tanulásod és fejlődésed útjába. Ha valamit csak úgy vagy képes megtanulni, hogy megtapasztalod annak negatív oldalát, azt ezzel a holoappal nem tudod felülbírálni és arra sem használható, hogy elmerülj az élvezetekben, megfeledkezve leszületésed céljairól.A holoGPS a következőképp használható:
1. Gondolatban lehívod magadnak, bár könnyen előfordulhat az is, hogy már nálad van és csak el kell indítanod
2. Elképzeled a célodat annak figyelembevételével, hogy nem minden célra van kompetenciád, alkalmasságod vagy képességed, és nem árt azt is átgondolni, mire vannak lehetőségeid és mit vagy képes bevállalni ezért
3. A megfelelő belső töltés indítja el a sugarat, amit a megérzéseiddel kell követned
4. Ahogy az általad megszokott GPS esetén, úgy itt is le tudsz térni az útról és vissza is tudsz rá lépni úgy, ahogy megszoktad, az újratervezéssel (pl. ha nem tudsz ellenállni egy állásajánlatnak vagy egy partnerkapcsolatnak)
4. Menet közben a cél módosítható vagy új célra váltható


Míg az 1 szint azoknak az embereknek szól, akik csak rendbe szeretnék hozni az életüket, de azt továbbra is az általuk megszokott módon akarják élni, a 2 szint már rávilágít arra, egy fejlett ember hogyan tudná a mindennapi életében kihasználni az elméjében rejlő lehetőségeket. Ám a világ annyira bonyolult, hogy sok embernek elég az 1 szint és kevesen mernek még erre a 2 szintre is lépni. De hogyan tudnánk ezt a bonyolult világot számunkra egyszerűbbé tenni? Van erre egy technika ami mindenkinél, minden élethelyzetben használható. Ezzel egyrészről önmagunkat is le tudjuk mérni, másrészről oda-vissza alkalmazva meg tudjuk magunknak teremteni a megfelelő környezetet akár a munka, akár a minket körbevevő emberek kiválasztásával. Akinek van belső szenzibilje, tudja mit tegyen. Akinek nincs, használjon segédeszközt vagy hallgasson a megérzéseire. Akkor vagy az ideális helyzetben, ha a következő négy paraméter igaz, személyek esetéen oda-vissza.Alkalmasság
Képesség
Kompetencia
Szabad akarat


Holo Install

Szemeiddel a képek mögé fókuszálj

Kaland Menedzser

Növeli, vagy épp csökkenti a kalandok intenzitás-, illetve élményfokát az ideális mértékre


Üzlet Menedzser

Olyan szempontokat is figyelembe vesz, amik kívül vannak a világképeden

2

Second Level


When someone is interested in spirituality, very few people are not interested in it from a practical point of view, i.e. they are interested primarily in the power they can gain. If everyone is interested in this power, then it can be said that this is normal at this level of knowledge of the world. The problem with this is that when we talk about power, not everyone is aware of the responsibility that comes with it, and this is a problem because at this level of knowledge of the world you have very little information about the opposing forces. But what kind of power is it? The power to enforce your intentions.This is also the first point where you can infer the quality of the individual human being. Who understands what is meant by the concept of power. Freedom? How would your freedom affect the freedom of others? Dominion over others? What would be your purpose in doing so? These are essential questions because as you embark on this journey and come into contact with the levels of collective consciousness for the first time, you are bound to get that blinding feeling that you are the greatest wizard in the world. No, you're not, but you can be at another point in time if you have the external and internal conditions to be. As you begin to feel that you are making an impact on the world, never forget that you are still learning and remember this when you are testing your abilities.I have made some interesting observations in my meditations. One of them is that the arc of progress is a spiral and whatever you do will happen to you when you get to the other side of the spiral. In addition, this world is full of different civilisations with different rules and traditions that you don't necessarily know and this is also true for the levels above your head. To avoid the inconvenience of this, I'll share with you one of my most important pieces of advice, which I've highlighted in bold for a reason:Don't do things to others that you wouldn't be happy if others did to you, and then you won't get into so much trouble.


At the second stage of your learning, you have realised that you have abilities that others don't seem to have and you want to use them to your advantage in everyday life, so you want to use them to make your mark in the world. This validation can basically be of two kinds. Adventure and/or career. The only thing that separates the two is how important your position in society is to you. Because if it is important, it limits your opportunities for adventure, in which case you have to be constantly on the lookout for situations that might jeopardise it. So you will need holoGPS, where you can set it up to avoid such dangerous situations.A holoGSP is a holoapp that you can start by setting a goal and defining what you want to avoid and what you want to touch on the way there. As this is straightforward with self-management, in other words start-goal self-programming, it is not for everyone at first, which is why the holoGPS holoapp was created, which already contains these things to touch and avoid through the eyes of a person who does not want to get into unpleasant situations and wants to touch the pleasant things. I would like to make it clear that this does not mean that you will not get into unpleasant situations and will touch all the pleasant stations, because this app does not stand in the way of your learning and progress. If you can only learn something by experiencing the negative side of it, you cannot override it with this holoapp, nor can it be used to immerse yourself in the pleasures, forgetting the purpose of your descent.The holoGPS can be used to:
1. You mentally download it for yourself, although you may well already have it with you and just need to start it
2. You imagine your goal, bearing in mind that you do not have the competence, aptitude or ability for every goal, and it is also worth considering what you have the potential for and what you are able to commit to
3. The right inner charge triggers the beam, which you should follow with your intuition
4. As with the GPS you're used to, you can go off the path and back on it in the way you're used to, by recalculating it (e.g. if you can't resist a job offer or a partnership)
4. You can change the goal or switch to a new goal on the go


While Level 1 is for people who just want to get their lives in order but still live their lives as they know them, Level 2 shows how an advanced person can use the potential of their mind in their everyday life. But the world is so complex that for many people Level 1 is enough and few dare to go beyond Level 2. But how can we make this complex world simpler for ourselves? There is a technique that can be used by everyone, in every situation. We can use it to measure ourselves and to create the right environment for ourselves by choosing the right work or the right people around us. If you have an inner Sensibile, you know what to do. Those who don't, use a tool or listen to your intuition. You are in the ideal situation if the following four parameters are true, backwards and forwards in the case of people.Aptitude
Ability
Competence
Free Will


Holo Install

Focus your eyes behind the images

Adventure Manager

Increase or decrease the intensity or experience of the adventure to the ideal level


Business Manager

It also takes into account aspects that are outside your worldview

Építés alatt | Under construction


Addig nézelődj ezeken a kétnyelvű weboldalakon | Until then, check out these bilingual websites

Only English | Csak angol

Építés alatt | Under construction


Addig nézelődj ezeken a kétnyelvű weboldalakon | Until then, check out these bilingual websites

Only English | Csak angol

Építés alatt | Under construction


Addig nézelődj ezeken a kétnyelvű weboldalakon | Until then, check out these bilingual websites

Only English | Csak angol

Építés alatt | Under construction


Addig nézelődj ezeken a kétnyelvű weboldalakon | Until then, check out these bilingual websites

Only English | Csak angol

Építés alatt | Under construction


Addig nézelődj ezeken a kétnyelvű weboldalakon | Until then, check out these bilingual websites

Only English | Csak angol

Építés alatt | Under construction


Addig nézelődj ezeken a kétnyelvű weboldalakon | Until then, check out these bilingual websites

Only English | Csak angol

Építés alatt | Under construction


Addig nézelődj ezeken a kétnyelvű weboldalakon | Until then, check out these bilingual websites

Only English | Csak angol

Építés alatt | Under construction


Addig nézelődj ezeken a kétnyelvű weboldalakon | Until then, check out these bilingual websites

Only English | Csak angol

Építés alatt | Under construction


Addig nézelődj ezeken a kétnyelvű weboldalakon | Until then, check out these bilingual websites

Only English | Csak angol

Építés alatt | Under construction


Addig nézelődj ezeken a kétnyelvű weboldalakon | Until then, check out these bilingual websites

Only English | Csak angol

Építés alatt | Under construction


Addig nézelődj ezeken a kétnyelvű weboldalakon | Until then, check out these bilingual websites

Only English | Csak angol

Építés alatt | Under construction


Addig nézelődj ezeken a kétnyelvű weboldalakon | Until then, check out these bilingual websites

Only English | Csak angol

Építés alatt | Under construction


Addig nézelődj ezeken a kétnyelvű weboldalakon | Until then, check out these bilingual websites

Only English | Csak angol

Építés alatt | Under construction


Addig nézelődj ezeken a kétnyelvű weboldalakon | Until then, check out these bilingual websites

Only English | Csak angol